Tag Archives for " Kinderdagverblijf "

Kind wordt 4 jaar. Wanneer moet ik het kinderdagverblijf opzeggen?

Dit hoeft niet. Als de kinderopvang wordt beëindigd op de datum dat uw kind 4 jaar wordt, (wat waarschijnlijk ook de datum is, die vermeld staat in het contract), hoeft u geen opzegtermijn in acht te nemen. Het contract loopt namelijk automatisch af. In de meeste situaties kan de kinderopvangorganisatie voor een overbrugging zorgen als […]

Lees verder

Welke regels gelden er ten aanzien van een oudercommissie?

Een kinderopvangorganisatie stelt binnen zes maanden na de aanvraag tot registratie in het Landelijke Register Kinderopvang (LRK) een oudercommissie in en stelt een reglement vast. Indien een kinderopvangorganisatie minder dan 50 kinderen telt of een gastouderbureau minder dan 50 aangesloten gastouders heeft en het ondanks voldoende inspanningen van de organisatie het niet lukt om een […]

Lees verder

Mijn kind is op de kinderopvang gebeten door een ander kindje. Hoe kan ik dit voorkomen?

Bijten kan soms voorkomen in de opvang. Het is niet altijd eenvoudig om dit te voorkomen. Bijten is een gevoelig thema, maar het hoort bij de ontwikkelingsfases van een peuter. Een kind moet leren dat dit niet mag. Het team zal het bijtende kind observeren en ingrijpen zodra het weer dreigt te gebeuren. Ze kunnen […]

Lees verder