Procesinformatie

Ons proces uitgelegd in 5 stappen

1. Bespreken

1.
BESPREKEN

Heeft u een klacht of zit u ergens mee?
Bespreek dit dan eerst met de pedagogisch medewerker, die verantwoordelijk is voor uw kind. Komt u er samen niet uit, breng dan de leidinggevende of de directie van de kinderopvang op de hoogte.

Veel ouders vinden het lastig om kritiek te uiten omdat zij vrezen dat dit gevolgen kan hebben voor de opvang van hun kind. Een verkeerde gedachte, want het geven van feedback pakt vaak positief uit. Als kinderopvangorganisaties weten dat ouders iets vervelend vinden, kunnen zij er iets aan doen.

Vraag gerust naar de interne klachtenregeling (deze link verwijst u naar meer informatie over de interne klachtenregeling) van de kinderopvangorganisatie. Ga het gesprek aan en zorg dat u het schriftelijk vast legt.

2. Inschakelen

2.
INSCHAKELEN

Komt u er niet uit met de kinderopvangorganisatie zelf, dan kunt u uw klacht of verschil van inzicht bij het Klachtenloket Kinderopvang melden. Het Klachtenloket is een onafhankelijke organisatie, die vragen en klachten aanhoort, informatie en advies geeft en duidelijk maakt welke stappen mogelijk zijn. Advies vragen of een klacht melden bij het Klachtenloket is gratis.
Het Klachtenloket kijkt samen met u hoe u uw klacht het beste oplost. Er is geen sprake van een formele klacht die door de Geschillencommissie wordt behandeld (zie stap 5). Uw persoonlijke gegevens zijn wel nodig. Een klacht anoniem melden is niet mogelijk.

3. Bemiddelen 

3.
BEMIDDELEN

Zodra uw klacht is ontvangen, bekijkt het Klachtenloket of er bemiddeling mogelijk is tussen u en de kinderopvangorganisatie. Als het Klachtenloket meer informatie van u nodig heeft nemen ze contact met u op. Het streven is om de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

U kunt de klacht schriftelijk via het klachtenformulier (deze link verwijst u naar ons klachtenformulier) indienen, stuur een e-mail (deze link verwijst u naar ons e-mailadres) of u belt naar 0900-1877 (gratis). Het klachtenformulier is voor zowel ouders als oudercommissies bedoeld.

4. Mediation

4.
MEDIATION

Soms is het vertrouwen tussen u en de kinderopvangorganisatie te ernstig geschaad. Dit kan zijn omdat het verschil van inzicht te groot is of omdat er teveel dingen zijn gebeurd. Als bemiddeling dan niet lukt, kan het Klachtenloket u adviseren gebruik te maken van mediation.
Een mediator gaat samen met u en de kinderopvangorganisatie rond de tafel zitten om samen tot een oplossing te komen. Een mediator is hiervoor opgeleid, geeft geen oordeel en is onpartijdig. Mediation is in veel conflicten mogelijk. Voorwaarde is wel dat beide partijen vrijwillig meewerken. Als het Klachtenloket u mediation adviseert, dan komt u in aanmerking voor maximaal twee dagdelen gratis mediation.
Lees meer over mediation (deze link verwijst u naar meer informatie over mediation).

5. Uitspraak

5.
UITSPRAAK

U komt er nog steeds niet uit, ook niet via bemiddeling of mediation dan is er de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang  om te komen tot een uitspraak. Met deze formele stap wordt uw klacht een geschil genoemd.

De Geschillencommissie Kinderopvang is een onafhankelijke commissie, die geschillen tussen kinderopvangorganisaties en consumenten beoordeelt. De commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. Zij luisteren naar u en de ondernemer, beoordelen het geschil en doen als regel een bindende uitspraak over het geschil waaraan beide partijen zich moeten houden. Met deze formele stap wordt uw klacht een geschil genoemd.

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

“Dank voor je reactie. Inmiddels heb ik ook reactie van het Geschillenloket en zij hebben na bestudering aangegeven dat onze klacht voldoende grond geeft voor behandeling. Dus dank voor je tijd en moeite, en wij een deurtje verder (met alle respect!).”

“Dank voor je reactie. Inmiddels heb ik ook reactie van het Geschillenloket en zij hebben na bestudering aangegeven dat onze klacht voldoende grond geeft voor behandeling. Dus dank voor je tijd en moeite, en wij een deurtje verder (met alle respect!).”