Mijn kinderopvangorganisatie wordt overgenomen door een andere organisatie. Krijg ik nu een nieuw contract?

Nee. In de regel neemt de nieuwe organisatie alle afspraken tussen u en de overgenomen organisatie over. Dit hangt af van de afspraken die worden gemaakt tussen de beide organisaties bij de overname.

Als de nieuwe organisatie veel nieuwe en afwijkende afspraken met u wilt maken, dan moet er een nieuw contract worden afgesloten. U kunt dan zelf beslissen of u hiermee instemt of dat u naar een andere kinderopvangorganisatie overstapt.