Tag Archives for " Opzeggen en annuleren "

Zoeken op nummer uitspraak in het overzicht

Als u een nummer van een uitspraak weet, is het mogelijk om de uitspraak op te zoeken met dat nummer. U gaat naar het Uitsprakenoverzicht. De url die boven die pagina is https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/uitsprakenoverzicht/#zoeken. Haal het #zoeken weg en vul achter de schuine streep het dossiernummer in en sluit af met een schuine streep. De url […]

Lees verder

De kinderopvangorganisatie hanteert een opzegtermijn van twee maanden. Mag dit?

De kinderopvangorganisatie handelt in strijd met de wet als zij een opzegtermijn van langer dan een maand hanteert, tenzij de organisatie voor die langere termijn goede gronden aanvoert. De Geschillencommissie Kinderopvang heeft in diverse situaties geoordeeld dat een termijn van één maand moet worden gehanteerd. Lees de uitspraken hierover in het uitsprakenoverzicht.

Lees verder

Wanneer mag een kinderopvangorganisatie het contract opzeggen?

Dit hangt af van wat er in het contract of de algemene voorwaarden hierover is afgesproken. Soms staat hierin dat het alleen mag als een kinderopvangorganisatie een zwaarwegende reden heeft, zoals: onbetaalde rekeningen, het lukt een kinderopvangorganisatie niet meer om de afspraken na te komen, als de ouder of het kind een bedreiging vormt voor […]

Lees verder

Zoeken op nummer uitspraak in het overzicht

Als u een nummer van een uitspraak weet, is het mogelijk om de uitspraak op te zoeken met dat nummer. U gaat naar het Uitsprakenoverzicht. De url die boven die pagina is https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/uitsprakenoverzicht/#zoeken. Haal het #zoeken weg en vul achter de schuine streep het dossiernummer in en sluit af met een schuine streep. De url […]

Lees verder

Wij willen meer dan een maand voor aanvang de kinderopvang annuleren. Moeten we dan toch annuleringskosten betalen?

Dat mag, als de kinderopvangorganisatie dit duidelijk in het contract of de algemene voorwaarden heeft opgenomen of u anderszins heeft geïnformeerd. Het kan voorkomen dat u tijdens uw zwangerschap uw kind heeft opgegeven voor een kinderdagverblijf, maar dat u hier na de geboorte toch geen gebruik van wilt maken. In dit geval bent u toch kosten […]

Lees verder

Kind wordt 4 jaar. Wanneer moet ik het kinderdagverblijf opzeggen?

Dit hoeft niet. Als de kinderopvang wordt beëindigd op de datum dat uw kind 4 jaar wordt, (wat waarschijnlijk ook de datum is, die vermeld staat in het contract), hoeft u geen opzegtermijn in acht te nemen. Het contract loopt namelijk automatisch af. In de meeste situaties kan de kinderopvangorganisatie voor een overbrugging zorgen als […]

Lees verder

Mijn kinderopvangorganisatie wordt overgenomen door een andere organisatie. Krijg ik nu een nieuw contract?

Nee. In de regel neemt de nieuwe organisatie alle afspraken tussen u en de overgenomen organisatie over. Dit hangt af van de afspraken die worden gemaakt tussen de beide organisaties bij de overname. Als de nieuwe organisatie veel nieuwe en afwijkende afspraken met u wilt maken, dan moet er een nieuw contract worden afgesloten. U […]

Lees verder