Tag Archives for " Kinderdagverblijf "

Mijn kinderopvangorganisatie adviseert me om meer uren af te nemen dan ik nodig heb, zodat mijn toeslag hoger wordt. Klopt dit?

U doet er verstandig aan altijd na te gaan of dit binnen de bestaande regels past. Als er meer uren worden opgegeven dan afgenomen, betekent dit dat er sprake is van frauduleus handelen. U bent als ouder zelf verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste aantal uren.

Lees verder

Wie komt er in aanmerking voor mediation?

Mediation kan worden ingezet als blijkt dat telefonische bemiddeling door het Klachtenloket Kinderopvang geen oplossing biedt. De mediation wordt ook geregeld door het Klachtenloket; in samenspraak wordt de vraag voor mediation geformuleerd. Wanneer uw klacht in aanmerking komt voor mediation neemt een van de mediators die bij het Klachtenloket Kinderopvang is aangesloten, contact met u […]

Lees verder

Mijn kind wordt per direct niet meer opgevangen door de kinderopvangorganisatie. Wat kan ik doen?

Als uw kind bijvoorbeeld extra verzorgingsbehoeftig is of een bedreiging vormt voor andere kinderen dan kan de kinderopvangorganisatie de opvang per direct stopzetten. Probeert u eerst in overleg met de kinderopvangorganisatie tot een oplossing te komen. Lukt dit niet? Dan kunt u bij de Geschillencommissie Kinderopvang terecht voor een verkorte procedure. Lees eerdere uitspraken over de verkorte […]

Lees verder

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een klacht?

Aan het indienen van een interne klacht bij een kinderopvangorganisatie zijn geen kosten verbonden. Datzelfde geldt voor het melden van een klacht bij het Klachtenloket Kinderopvang. Aan het indienen van een geschil bij De Geschillencommissie zijn wel kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op de site van De Geschillencommissie.

Lees verder

Als ik mijn kind kom ophalen, is de overdracht altijd nietszeggend. Wat kan ik hieraan doen?

Pedagogisch medewerkers horen aan het einde van de dag iets over uw kind te kunnen melden. Dit is ook vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Als u vindt dat de overdracht nietszeggend is, kunt u als ouders zelf interesse tonen door vragen te stellen. U moet de overdracht aan het einde van de dag echter niet […]

Lees verder

Kan ik zelf een klacht bij de GGD melden?

Het kan wel, maar de GGD is geen klachtenloket. Alleen als u een klacht heeft over de veiligheid van de kinderopvangorganisatie en er direct gevaar dreigt is melding doen van belang. Ga naar de site van de GGD in uw gemeente (www.ggd.nl). De GGD kan op basis van binnenkomende signalen een inschatting maken of er […]

Lees verder

Mijn kind heeft een VVE-indicatie, mag de kinderopvangorganisatie mijn kind op dan wel op een wachtlijst plaatsen?

Ja. De gemeente bepaalt hoeveel Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE) plaatsen er zijn. De kinderopvangorganisatie spreekt vervolgens met de gemeente af op welke locaties die plaatsen worden aangeboden. Wanneer alle plaatsen bezet zijn, kan het voorkomen dat kinderen op de wachtlijst worden geplaatst.

Lees verder
1 3 4 5 6 7 9