Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een klacht?