Als ik mijn kind kom ophalen, is de overdracht altijd nietszeggend. Wat kan ik hieraan doen?

Pedagogisch medewerkers horen aan het einde van de dag iets over uw kind te kunnen melden. Dit is ook vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Als u vindt dat de overdracht nietszeggend is, kunt u als ouders zelf interesse tonen door vragen te stellen. U moet de overdracht aan het einde van de dag echter niet verwarren met de gesprekken over uw kind, die in de regel een of twee keer per jaar worden ingepland, en waarin dieper op de ontwikkeling van uw kind wordt ingegaan. U kunt natuurlijk ook een gesprek aanvragen, of het bespreekbaar maken met de kinderopvang.