Wegens besmettelijke ziekte mag kind niet naar de opvang, moet de ouder dan toch betalen?

Als een kind een besmettelijke ziekte heeft en hierdoor wegens het ziektebeleid van de organisatie niet wordt opgevangen, is het van belang dat ouder en ondernemer in gesprek gaan.

Het is namelijk niet zo dat de ouder dan niet hoeft te betalen. De kosten van de opvangorganisatie lopen immers gewoon door. In de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen staat ook nergens opgenomen dat een ouder in een dergelijke situatie niet hoeft te betalen.

Soms komt de opvangorganisatie de ouders wel tegemoet. De ondernemer biedt dan bijvoorbeeld ruildagen aan of laat u niet de volledige kosten betalen.

Bevindt u zich een dergelijke situatie, ga dan in gesprek met de kinderopvangorganisatie, wellicht komt u samen tot een oplossing.