Landelijk klachtenloket voor Kinderopvang

Informatie, advies en bemiddeling voor ouders en organisaties

Over het Klachtenloket Kinderopvang

Met de uitwerking van de nieuwe wettelijk regels voor klacht- en geschilbehandeling in de wet Kinderopvang stond het laagdrempelig organiseren van informatie, advies, bemiddeling, mediation en geschilbehandeling voorop.

Het Klachtenloket en de Geschillencommissie Kinderopvang* is in opdracht van het ministerie van SZW en in nauwe samenspraak met veldpartijen, te weten voor de ouders: BOinK en voor de houders: Branchevereniging Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland (voorheen: de MOgroep) en de BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) ontwikkeld en ingericht. Het is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) in Den Haag. 

Werkwijze van het Klachtenloket Kinderopvang

Medewerkers van het Klachtenloket Kinderopvang lezen of luisteren naar uw klacht/vraag en zij kunnen u advies geven over welke stappen u het best kunt zetten. Zij hebben kennis van alle vormen van kinderopvang, de regelingen die daar gelden en van klachtbehandeling. Zij staan los van De Geschillencommissie Kinderopvang en behandelen alle informatie vertrouwelijk.

In een aantal gevallen kan het Klachtenloket Kinderopvang ook telefonisch bemiddelen tussen de ouder en de organisatie.

Wanneer het geschil tussen ouders of oudercommissie en de organisatie niet wordt opgelost, kan de klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Met deze formele stap wordt de klacht een geschil genoemd. De Geschillencommissie Kinderopvang doet bindende uitspraken.

Schematisch weergegeven:

klachtenloket kinderopvang model over de procedure die wordt gevolgd als er een klacht wordt ingediend. de fase zijn: interne klacht, klachtenloket en de geschillencommissie

Ouders en oudercommissies in de kinderopvang kunnen voor informatie en advies over klachten terecht bij één onafhankelijke partij: het Klachtenloket Kinderopvang. Maar ook kinderopvangorganisaties kunnen bij het Klachtenloket terecht voor informatie.

Intern klagen

Sommige organisaties kennen een klachten- of kwaliteitsfunctionaris die klachten van ouders in behandeling nemen. Informeer hiernaar bij de medewerkers of kijk op de website van de kinderopvangorganisatie.
Wanneer de klacht betrekking heeft op het contract, het tarief of bijvoorbeeld openingstijden, kunt u contact opnemen met de betreffende afdeling binnen de organisatie of met de directie.

Een klacht of een andere kwaliteitsmelding over ons

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van het Klachtenloket Kinderopvang, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de klachtencoördinator van het Klachtenloket Kinderopvang.

Wilt u uw waardering uiten over onze dienstverlening of heeft u een aanbeveling voor de organisatie dan stellen wij het op prijs wanneer u ook daarvan een melding doet bij ons Meldpunt Kwaliteit (door op deze link te klikken ga je door naar de melding pagina). 

Heeft u een vraag?

Misschien heeft u een vraag over de gang van zaken op het kinderdagverblijf of gastouderbureau, en wilt u weten of andere kinderopvangcentra dat op dezelfde manier doen.

U kunt contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang via ons contactformulier (door op deze link te klikken ga je door naar het contactformulier), of mail naar: info@klachtenloket-kinderopvang.nl (door op deze link te klikken ga je door naar de mail en ga kan je een mail sturen naar het klachtenloket kinderopvang) of telefonisch: 0900-1877.

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Dank voor je reactie. Inmiddels heb ik ook reactie van het Geschillenloket en zij hebben na bestudering aangegeven dat onze klacht voldoende grond geeft voor behandeling. Dus dank voor je tijd en moeite, en wij een deurtje verder (met alle respect!).”