Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 1-10 van de 252 uitspraken

(Buiten)contractuele opvanguren in rekening brengen

Commissie: kinderopvang    Categorie: Factuur    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 2847/9411

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer jegens consument verantwoordelijk voor inzichtelijke administratie. Ontbreken daarvan leidt er toe dat de door de gastouder eenzijdig vastgestelde uren onvoldoende contractueel zijn onderbouwd. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Het geschil betreft de facturen van opvang over de maanden april […]

Aantal uur in overeenkomst blijft geldend

Commissie: BSO    Categorie: Openingstijden    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2006-KIN06-0002

Onderwerp van het geschil De ondernemer moet zich houden aan de overeenkomst voor 30 uur opvang per maand en mag dit niet wijzigen.   Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de in een gesloten overeenkomst voor 30 uur per maand per kind afgesproken buitenschoolse opvang (BSO) eenzijdig kan wijzigen in 40 uur per maand […]

Advies oudercommissie blijft uit, ondernemer voert prijswijziging toch door

Commissie: kinderopvang    Categorie: prijs    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 18195/26355

Waar gaat de uitspraak over De oudercommissie vindt dat de adviesprocedure voor een prijswijziging onjuist en onrechtmatig is verlopen, omdat de ondernemer de lokale bedrijfseconomische gegevens niet wilde verstrekken. Hierdoor kon de oudercommissie niet tot een advies komen. De ondernemer vindt dat de oudercommissie op basis van de verstrekte informatie tot een advies had kunnen […]

Algemene voorwaarden zijn onredelijk bezwarend waardoor consument geld gerestitueerd krijgt

Commissie: kinderopvang    Categorie: overeenkomst    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 35644/48416

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de door de ondernemer gehanteerde opzegtermijn. De consument heeft op 4 mei 2020 de overeenkomst met de ondernemer opgezegd en moet alsnog voor twee maanden betalen (mei en juni). De consument vindt het onredelijk dat de ondernemer geen coulance biedt onder de omstandigheden. De ondernemer geeft […]

Annulering van overeenkomst 6 weken voor aanvang; 2 maanden annuleringskosten

Commissie: BSO    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2006-KIN06-0020

Onderwerp van het geschil De ondernemer mag bij annulering vanaf drie maanden voor de ingangsdatum twee maanden annuleringskosten in rekening brengen, zoals in de overeenkomst staat. Het geschil vloeit voort uit een op 25 juli 2005 tussen de consument en de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst betreffende de plaatsing van de destijds nog niet geboren zoon van […]

Annuleringskosten als nanny direct voor ouders gaat werken

Commissie: Gastouderopvang    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017-108928

Onderwerp van het geschil Omdat de beoogde nanny op korte termijn al weer wilde gaan reizen, wilde de ouder haar in dienst nemen zonder het gastouderbureau. Echter, de contracten waren al gesloten. De ondernemer brengt annuleringskosten in rekening, de consument begrijpt niet waarom. De commissie vindt dat de ondernemer coulant is geweest door alleen annuleringskosten […]

Annuleringskosten redelijk bij annulering kort voor aanvang

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2015-92891

Onderwerp van het geschil Consument zegde de plaatsingsovereenkomst kort voor aanvang opvang op, tien maanden na ondertekening. Ondernemer mag annuleringskosten van halve maand in rekening brengen. Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de consument op goede gronden € 165,61 annuleringskosten in rekening heeft gebracht. De consument heeft op 22 december 2014 de klacht […]

Annuleringskosten verschuldigd bij annulering 4,5 maand voor start opvang

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2008-KIN08-0083

Onderwerp van het geschil De ondernemer mag twee maanden annuleringskosten in rekening brengen bij annulering 4,5 maanden voordat opvang begon. Dit staat in de Algemene voorwaarden. Er zijn geen omstandigheden waarom de ondernemer niet mag doen. Tussen de ondernemer en de consument gold een overeenkomst inzake de opvang van een kind met ingang van 1 […]

Baby in gezicht gekrabd, van opzet geen sprake

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Veiligheid    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2016-104585

Onderwerp van het geschil Op de eerste dag op de opvang  is het kindje van de consument gewond geraakt.  Over hoe dit is gebeurd, verschillen consument en ondernemer van mening. Volgens de ouders was er onvoldoende toezicht. De ondernemer zegt dat er wel voldoende toezicht was en dit gebeurde, doordat een ander kindje van 17 […]

Beëindigen plaatsingsovereenkomst wegens ongepast gedrag kind onredelijk

Commissie: BSO    Categorie: Opzeggen overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 26437/29950

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft de plaatsingsovereenkomst met de consument opgezegd. De consument verzoekt tot het terugdraaien van de opzegging. De ondernemer stelt dat deze opzegging contractueel mogelijk is. Hij beroept zich op bepalingen uit de algemene voorwaarden. Deze bieden de mogelijkheid om een contract op te zeggen, wanneer daarvoor zwaarwegende reden […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.