Uitsprakenoverzicht

 

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u in ons uitsprakenoverzicht eerdere uitspraken van De Geschillencommissie vinden. Vul hieronder een trefwoord in of selecteer een commissie. Kiest u een commissie, dan kunt u eventueel daarna ook een uitspraakcategorie selecteren. Het is ook mogelijk om te zoeken op een combinatie van trefwoord, commissie en categorie.

Niet gevonden wat u zoekt?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.(door op deze link te klikken ga je door het invul formulier)

In onze privacyverklaring (door op deze link te klikken ga je door naar de privacyverklaring) leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

U ziet 1-10 van de 495 uitspraken

(Buiten)contractuele opvanguren in rekening brengen

Commissie: kinderopvang    Categorie: Factuur    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 2847/9411

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer jegens consument verantwoordelijk voor inzichtelijke administratie. Ontbreken daarvan leidt er toe dat de door de gastouder eenzijdig vastgestelde uren onvoldoende contractueel zijn onderbouwd. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Het geschil betreft de facturen van opvang over de maanden april […]

Aantal uur in overeenkomst blijft geldend

Commissie: BSO    Categorie: Openingstijden    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2006-KIN06-0002

Onderwerp van het geschil De ondernemer moet zich houden aan de overeenkomst voor 30 uur opvang per maand en mag dit niet wijzigen.   Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de in een gesloten overeenkomst voor 30 uur per maand per kind afgesproken buitenschoolse opvang (BSO) eenzijdig kan wijzigen in 40 uur per maand […]

Aanvinken akkoord alleen zorgt niet voor aanvaarding van overeenkomst

Commissie: kinderopvang    Categorie: overeenkomst    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 19391/23038

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft samen met zijn vrouw een contractgesprek gehad met de ondernemer. In dit gesprek werd een contract besproken voor de opvang van hun dochter dat vijf maanden later zou plaatsvinden. Na het gesprek heeft de vrouw van de consument uitleg gekregen over het ouderportaal op de computer. Er […]

Advies oudercommissie blijft uit, ondernemer voert prijswijziging toch door

Commissie: kinderopvang    Categorie: prijs    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 18195/26355

Waar gaat de uitspraak over De oudercommissie vindt dat de adviesprocedure voor een prijswijziging onjuist en onrechtmatig is verlopen, omdat de ondernemer de lokale bedrijfseconomische gegevens niet wilde verstrekken. Hierdoor kon de oudercommissie niet tot een advies komen. De ondernemer vindt dat de oudercommissie op basis van de verstrekte informatie tot een advies had kunnen […]

Adviesprocedure goed doorlopen en alle informatie die redelijkerwijs nodig is om te kunnen adviseren

Commissie: kinderopvang    Categorie: Oudercommissie    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 198021/202468

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft klachten van de oudercommissie over het adviestraject met betrekking tot de voorgenomen tariefsverhoging. De voornaamste klacht luidt dat de adviesprocedure niet goed door de ondernemer is doorlopen, waardoor de oudercommissie geen advies heeft kunnen uitbrengen. De commissie oordeelt dat de ondernemer de informatie heeft verstrekt die redelijkerwijs […]

Advisering of bevraging door (een lid van) de oudercommissie in zijn algemeenheid is geen zwaarwegende reden voor de opzegging van een opvangovereenkomst van kinderen van lid oudercommissie. Onzorgvuldig handelen door aannames ondernemer

Commissie: kinderopvang    Categorie: Oudercommissie    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 177255/180205

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer zorgvuldig heeft gehandeld bij het opzeggen van de opvangovereenkomst van de kinderen van de consument. De ondernemer heeft, voor de consument zeer onverwachts, de contracten van de kinderen van de consument ontbonden. De consument is lid van de oudercommissie en de ondernemer […]

Afwijken van negatief advies oudercommissie mag, nu niet aannemelijk is dat oudercommissie onvoldoende informatie had voor uitbrengen advies

Commissie: kinderopvang    Categorie: Tarief    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 156699/173249

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de tariefsverhoging die de ondernemer heeft doorgevoerd over twee jaren en de wijze waarop de ondernemer de oudercommissie van informatie voorziet. Vragen van de oudercommissie zouden onvoldoende beantwoord zijn en de noodzaak van de verhogingen is niet/onvoldoende gemotiveerd. De ondernemer ontkent dit; het advies van de oudercommissie is […]

Akkoord per e-mail door de consument vormt geen geldige opvangovereenkomst

Commissie: kinderopvang    Categorie: overeenkomst    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 99152/123783

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft per e-mail toegezegd zijn zoon bij het kinderdagverblijf van de ondernemer te plaatsen, maar heeft dit de volgende dag weer ingetrokken. De ondernemer heeft opzeggingskosten van een maand gefactureerd. De consument stelt dat dit onterecht is omdat hij nog geen algemene voorwaarden had ontvangen en geen overeenkomst […]

Algemene voorwaarden kinderopvang niet van toepassing, opzegkosten wel terecht gefactureerd

Commissie: kinderopvang    Categorie: overeenkomst    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 114526/118487

Waar gaat de uitspraak over De consument is met de ondernemer twee opvangovereenkomsten aangegaan voor haar twee dochters. Minder dan twee weken voordat de overeenkomsten in zouden gaan heeft de consument de ondernemer gemaild dat ze van de overeenkomsten afzag. De ondernemer vraagt opzegkosten. De consument stelt dat zij niet heeft opgezegd maar geannuleerd omdat […]

Algemene voorwaarden zijn onredelijk bezwarend waardoor consument geld gerestitueerd krijgt

Commissie: kinderopvang    Categorie: overeenkomst    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 35644/48416

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de door de ondernemer gehanteerde opzegtermijn. De consument heeft op 4 mei 2020 de overeenkomst met de ondernemer opgezegd en moet alsnog voor twee maanden betalen (mei en juni). De consument vindt het onredelijk dat de ondernemer geen coulance biedt onder de omstandigheden. De ondernemer geeft […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.