Aansluiten

Registreren

Alle ondernemers in de kinderopvang zijn verplicht voor externe geschilbehandeling een overeenkomst te sluiten met de Geschillencommissie Kinderopvang. Alle vestigingen moeten worden geregistreerd.

De bijdrage hiervoor wordt voor kinderopvang en peuterspeelzalen berekend op basis van het aantal kindplaatsen dat in het Landelijk Register Kinderopvang (deze link verwijst u door naar het LRK, Landelijk Register Kinderopvang) is vermeld. Voor gastouderbureaus geldt het aantal bemiddelde gastouders als uitgangspunt.

Meer informatie treft u aan op Registreren Kinderopvang (deze link verwijst u door naar meer informatie over het registreren voor een kinderopvang).

In het LRK wordt door DUO de aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang vermeld bij de gegevens van de kinderopvanginstelling. De toezichthouder, de GGD en de gemeente als handhavende instantie maken gebruik van deze gegevens. Het is daarom belangrijk dat u mutaties in gegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van uw registratie zo snel mogelijk aan ons doorgeeft via registrant@degeschillencommissie.nl (deze link verwijst door naar het e-mailadres van de afdeling registrant van de Geschillen Commissie).

Nieuwe ondernemers

Zodra u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunt u zich registreren bij de Geschillencommissie Kinderopvang

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105371 (maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

“Dank voor de uitgebreide mail met een duidelijke antwoord op mijn vraag. Met deze informatie weten wij dat wij het goede doen met het informeren van ouders en medewerkers dat er geen klachten zijn geweest. Wij hangen dan ook met gepaste trots het certificaat op.”

Leidinggevende van een kinderopvangorganisatie

“Dank voor de uitgebreide mail met een duidelijke antwoord op mijn vraag. Met deze informatie weten wij dat wij het goede doen met het informeren van ouders en medewerkers dat er geen klachten zijn geweest. Wij hangen dan ook met gepaste trots het certificaat op.”

Leidinggevende van een kinderopvangorganisatie