Tag Archives for " Kinderdagverblijf "

Mijn kind heeft een VVE-indicatie, mag de kinderopvangorganisatie mijn kind op dan wel op een wachtlijst plaatsen?

Ja. De gemeente bepaalt hoeveel Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE) plaatsen er zijn. De kinderopvangorganisatie spreekt vervolgens met de gemeente af op welke locaties die plaatsen worden aangeboden. Wanneer alle plaatsen bezet zijn, kan het voorkomen dat kinderen op de wachtlijst worden geplaatst.

Lees verder

Mijn kind wordt binnenkort 4 jaar. Wanneer moet ik het kinderdagverblijf opzeggen?

Als de kinderopvang beëindigd wordt op de datum dat uw kind 4 jaar wordt, wat waarschijnlijk ook de datum is die vermeld staat in de overeenkomst, hoeven ouders geen opzegtermijn in acht te nemen. De overeenkomst loopt dan namelijk automatisch af. In de meeste situaties kan het kinderdagverblijf voor een overbrugging zorgen als uw kind […]

Lees verder

Ik heb mondeling aangegeven dat ik het aantal dagen opvang wil verminderen. De opvangorganisatie zegt dat ik het schriftelijk moet aanvragen.

U moet wijzigingen altijd schriftelijk doorgeven. Voor het aanpassen van de dagdelen wordt een nieuwe overeenkomst opgemaakt, die de oude automatisch ontbindt. De ondernemer mag hierbij een opzegtermijn hanteren, omdat u een wijziging wenst van eerder gemaakte afspraken.

Lees verder

Ik moet bij mijn kinderopvangorganisatie meer opvanguren afnemen dan de uren, die ik nodig heb. Mag dat?

Ja. Veel kinderopvangorganisaties hebben pakketten met verschillende opvangweken en uren, waaruit u kunt kiezen. Het gevolg kan zijn dat u iets meer uren moet afnemen, dan u eigenlijk zou wensen. U kunt altijd in overleg gaan met de organisatie of er andere mogelijkheden zijn.

Lees verder