Mijn kind is gevallen en er zijn geen maatregelen genomen.

Er is altijd een medewerker aanwezig met kinder-EHBO en BHV. Zij moeten dus weten hoe te handelen. Een ongeluk(je) kan altijd gebeuren. Wanneer dit plaatsvindt, beoordeelt de medewerker of er een arts geraadpleegd moet worden. Als dit het geval is, dan worden ook de ouders direct gebeld. De kinderopvangorganisatie is verplicht om een ongeluk te melden aan ouders. Ook moet het ongeluk worden geregistreerd in de risico-inventarisatie.