​Vragen en antwoorden

Informatie, advies en bemiddeling voor ouders en organisaties

Meest gestelde vragen en hun antwoorden

Hieronder vindt u de meeste gestelde vragen en antwoorden. Zit uw vraag er niet bij? Neem dan vooral contact met ons op door hier te klikken.


Als gastouder bij een vraagouder thuis werken?
Als een gastouder bij de vraagouder thuis werkt, valt de situatie onder twee of drie regelingen: de Wet Kinderopvang en ...
Als ik mijn kind kom ophalen, is de overdracht altijd nietszeggend. Wat kan ik hieraan doen?
Pedagogisch medewerkers horen aan het einde van de dag iets over uw kind te kunnen melden. Dit is ook vastgelegd ...
Andere ouders betalen veel minder voor de peuteropvang dan ik. Hoe kan dat?
Dit is gemeentelijk beleid. Voor de peuterspeelzaal kunt u een ouderbijdrage ontvangen. Deze is inkomensafhankelijk. Ouders met een lager inkomen ...
Andere ouders dragen de slofjes niet, maar de leidsters zeggen er niets van.
Bespreek hetgeen u heeft opgemerkt met de leidsters, directie en oudercommissie. Vaak is dit een onderwerp om mee te nemen ...
Bij wie kan ik een klacht indienen?
Sommige kinderopvangorganisaties hebben een klachtenfunctionaris. Als dit niet het geval is, kunt u uw klacht indienen bij de manager of ...
De kassiersfunctie van het gastouderbureau, wat houdt dat in?
Het gastouderbureau int de opvangkosten van ouders en betaalt vervolgens aan de gastouder het afgesproken tarief. Volgens de Wet op ...
De kinderopvang heeft mij niet op de hoogte gebracht van een incident waarbij mijn kind was betrokken. Zijn zij hiertoe niet verplicht?
De kinderopvang moet ouders altijd informeren. In een ernstige situatie, waarbij het kind bijvoorbeeld gewond is geraakt, direct. Als de ...
De kinderopvangorganisatie brengt dagen (feestdagen) in rekening, die ik niet kan afnemen. Mag dat?
Ja. Als u dit zo heeft afgesproken met elkaar. In uw contract kunnen bepaalde voorwaarden zijn opgenomen, zoals het gegeven ...
De kinderopvangorganisatie heeft de prijzen verhoogd zonder mij daarvan op de hoogte te brengen. Mag dat zomaar?
Nee. Dit mag de kinderopvangorganisatie niet doen. Dit is in strijd met de afspraken die u met de kinderopvangorganisatie heeft ...
De kinderopvangorganisatie informeert ons als oudercommissie niet goed of niet tijdig. Mag dat?
Nee. De kinderopvangorganisatie dient op grond van de wet de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie te verstrekken die ...

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!

"Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!"