Mijn kind is ziek, moet ik de kinderopvang toch doorbetalen?

Ja. De afspraak is dat u moet betalen ongeacht of uw kind daadwerkelijk komt. Is er sprake van afwezigheid wegens een langdurig ziekte (langer dan een week)? Kijk of in uw contract of algemene voorwaarden iets staat opgenomen over langdurige ziekte.

Staat er niets in? Dan moet u met de kinderopvangorganisatie samen een nieuwe afspraak maken welke maanden worden doorbetaald en of de opvang kan worden opgeschort (zonder te betalen) en zo ja, voor hoe lang.