Mijn kinderopvangorganisatie geeft korting op de eigen bijdrage. Is dit gunstig?

Het verlagen van de eigen bijdrage heeft in de meeste gevallen invloed op kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst verrekent alle aan ouders gefactureerde bedragen en berekent op basis daarvan een gemiddelde uurprijs. Deze gemiddelde uurprijs komt dus lager te liggen op het moment dat korting is gegeven op de eigen bijdrage. Informeer bij de organisatie wat voor u de gevolgen zijn.