Category Archives for "Nieuws"

Extra dagen kosten geld

Eén van de eerste geschillen die de nieuwe Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft behandeld, gaat over extra dagen die een ouder heeft aangevraagd.

Lees verder

Ouders en oudercommissies die niet tevreden zijn over de geleverde dienstverlening van de opvangorganisatie kunnen terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. Maar het klachtenloket is er niet alleen voor ouders en oudercommissies, ook kinderopvangorganisaties kunnen bij het Klachtenloket terecht voor informatie.

Lees verder

Modder op de BSO

Een ouder belde het klachtenloket over kinderen op de BSO die gedurende de opvang veel voetballen op het veldje naast de opvanglocatie en dat ze daar zo vies van worden.

Lees verder

Hoeveel mag het tarief voor kinderopvang stijgen?

Een organisatie mag de kosten voor de kinderopvang verhogen. In de meeste gevallen doet een organisatie dit met ingang van het nieuwe jaar. Er zijn geen wettelijke afspraken over hoeveel de tarieven mogen stijgen. Maar er gelden wel voorwaarden voor tariefwijzigingen.

Lees verder
  • 1 februari 2016
  • Nieuws