Reageer op besluit experiment meertalige dagopvang en peuterspeelzaalwerk

  • Home >>
  • Nieuws >>

De overheid heeft een ontwerpbesluit online gezet waarop het publiek kan reageren. Het betreft het Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang en peuterspeelzaalwerk. Reageren kan tot 3 november 2016.

Als deze algemene maatregel van bestuur (AMvB) wordt aangenomen, kunnen organisaties als experiment meertalige dagopvang en peuterspeelzaalwerk gaan aanbieden. Gedurende maximaal vijftig procent van de openingstijd van het kindercentrum per jaar mag de opvang in de Duitse, Engelse of Franse taal worden verzorgd. Het experiment moet onder meer inzicht geven in het verloop en de mogelijke gevolgen van het aanbieden van meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk in het bijzonder voor de verwerving van de Nederlandse taal.

Aan het experiment zouden maximaal vijftien kindercentra en vijf peuterspeelzalen kunnen meedoen. Om mee te doen kan een kindercentrum te zijner tijd een aanvraagformulier invullen. De overheid beslist welke kindercentra en peuterspeelzalen deel mogen nemen aan het experiment.

Reageren op het besluit kan tot 3 november 2016 via de website Internetconsultatie.

https://www.internetconsultatie.nl/tijdelijk_besluit_experiment_meertalige_dagopvang

  • 1 september 2016
  • Nieuws