Wat te doen bij discriminatie binnen de kinderopvang

De afgelopen week kwam er bij het Klachtenloket een vraag binnen over discriminatie van een medewerker en van een kind op de opvang door een ouder van een ander kind.

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat een medewerker zich discriminerend uit tegen een kind of ouder van een kind.

De medewerkers van het Klachtenloket Kinderopvang hebben uitgezocht wat u in dit geval kunt doen.

Wat kunt u doen als er sprake is van discriminatie binnen de kinderopvang?

Meld het geval van discriminatie bij de leiding van de opvanglocatie. De organisatie kan de betreffende ouder aanspreken op diens gedrag. Wanneer de situatie niet verbetert, kan de organisatie de opvang opzeggen. Is de situatie acuut dreigend, dan kan de organisatie de opvang van het kind met een discriminerende ouder per direct opzeggen.

Als er sprake is van een discriminerende medewerker, kan de ondernemer diegene aanspreken op diens gedrag. Als het gedrag van de medewerker niet verbetert, kan de ondernemer de medewerker tijdelijk op non-actief stellen.

Dit zijn ernstige maatregelen. Wellicht is een en ander op te lossen met een goed gesprek met beide partijen of door een mediator in te schakelen. Het Klachtenloket Kinderopvang kan u hier bij helpen.

Verder kunt u elke vorm van discriminatie melden bij Meldpunt discriminatie.nl. Een organisatie kan dit ook doen bij discriminatie van een medewerker. Op www.discriminatie.nl kunt u ook meer informatie vinden over het doen van aangifte wegens discriminatie bij de politie.

  • 1 augustus 2016
  • Nieuws