Mag de ondernemer de ouder vragen het kind apart aan te melden voor opvang in vakantie?

  • Home >>
  • Nieuws >>

In dit geschil moeten de ouders bij de kinderopvangorganisatie apart aangeven of hun kind wel of niet gebruik zal maken van de vaste opvangdagen in de vakantie.

Meisje staat op haar hoofdEen moeder vindt dat vreemd, ze heeft immers al betaald voor de opvangplek en de plek is al gereserveerd voor haar kinderen.

De vrouw neemt 2 dagdelen per week af. In de voorjaarsvakantie was zij vergeten haar kinderen aan te melden. Gelukkig was er toen nog wel plek en  konden de kinderen toch nog op hun vaste dag terecht. De ondernemer waarschuwde de moeder wel dat ze voortaan in de vakanties haar kinderen voor de opvang op de vaste dagen apart moest aanmelden. In de meivakantie had de moeder echter haar kinderen weer niet aangemeld. Ditmaal was er ook geen plek meer voor haar kinderen op hun vaste dagen.

De maatregel van de ondernemer dat ze haar kinderen in de vakantie op haar vaste dagen moet aanmelden, staat niet in het contract of in de overeenkomst. De moeder vindt het raar dat ze in de vakantie haar kinderen op hun vaste dagen toch apart moet aanmelden. Ze heeft per slot al betaald voor die opvangdagen.
De moeder besloot daarop de kinderen van de opvang af te halen en diende een klacht in bij de Geschillencommissie.

De ondernemer zegt dat het inderdaad niet in het contract staat, maar dat het wel verteld is tijdens het intakegesprek en dat er verschillende mails en herinneringsmails over zijn geweest. In de voorjaarsvakantie was hij  al coulant was geweest. Toen de vrouw In de meivakantie weer vergeten was de kinderen aan te melden, konden de kinderen helaas niet meer op hun vaste dagen op de kinderopvang terecht.

De commissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen vindt het niet onredelijk dat de ondernemer aan de ouders vraagt om aan te geven of hun kind aanwezig zal zijn in de vakantie. Om organisatorische en financiële redenen kan in de vakantieperiode het dagprogramma anders zijn, waarbij het nodig is om van tevoren te weten hoeveel kinderen er komen. De ondernemer informeert de ouders op verschillende wijzen over dit beleid. Van de ouders wordt niets extra’s verlangd. Ze hoeven alleen maar aan te geven of hun kind er wel of niet is op de vaste dag in de vakantie.

Op grond hiervan oordeelt de commissie dat de klacht van de moeder ongegrond is.
Antwoord op de vraag is dus dat een ondernemer aan de ouders mag vragen om voor de vakantieperiodes apart aan te geven of zij gebruik willen maken van de opvang (op de vaste dagen).

Lees de gehele uitspraak van de Geschillencommissie op https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/uitsprakenoverzicht/2016-103517/ondernemer-mag-ouder-vragen-kind-aan-te-melden-tijdens-vakantieperiode

 

  • 1 oktober 2016
  • Nieuws