Tag Archives for " Overige Vormen "

Mag de kinderopvangorganisatie foto’s van mijn kind publiceren?

Bij het intakegesprek kunt u als ouder aangeven of u toestemming geeft voor het gebruik maken van fotomateriaal, waarop uw kind staat afgebeeld, of niet. Ook kunt u aangeven waarvoor eventuele foto’s gebruikt mogen worden, zoals bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden. Om deze toestemming moet ieder jaar opnieuw worden gevraagd. Als de kinderopvangorganisatie zich hier niet aan […]

Lees verder

Zonder vooraf de ouder te informeren, doet de kinderopvangorganisatie een melding bij Veilig Thuis. Mag dit zomaar?

De organisatie kan een melding doen bij Veilig Thuis als zij een vermoeden heeft van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Veilig Thuis, voorheen AMK, is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.  Uitgangspunt daarbij is wel dat de kinderopvangorganisatie vooraf de ouder(s) op de hoogte brengt. De kinderopvangorganisatie moet aan de ouder(s) uitleggen waarom […]

Lees verder

Hoe weet ik wat resultaten van de controle door de Inspectie zijn?

De kinderopvangorganisatie is verplicht om het rapport kenbaar te maken aan de ouders. Dit kan door het rapport op de website te plaatsen of ergens ter inzage te leggen. Ook moet de organisatie het rapport aan de Oudercommissie sturen. De rapportages van de GGD zijn ook allemaal terug te vinden op de website van het […]

Lees verder

Mijn kinderopvangorganisatie heeft haar beleid gewijzigd. Ik ben het daar niet mee eens. Wat kan ik doen?

Bij het afsluiten van het contract, heeft u er als ouder voor getekend dat u akkoord bent met het pedagogisch beleid van de organisatie. Voor een wijziging van het pedagogisch beleid moet de kinderopvangorganisatie de Oudercommissie om advies vragen. Bent u het als ouder niet met de verandering eens, dan kunt u uw contract opzeggen. […]

Lees verder

Waar kan ik terecht met klachten over de kwaliteit van de tussenschoolse opvang?

De tussenschoolse opvang kan op verschillende manieren geregeld zijn. Soms heeft een school een contract voor de tussenschoolse opvang afgesloten met een kinderopvangorganisatie. Als u een contract heeft afgesloten met de kinderopvangorganisatie over de opvang tijdens de overblijf, kunt u gebruik maken van het Klachtenloket Kinderopvang, als u met elkaar niet tot een oplossing komt. […]

Lees verder

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en continue screening

Al het personeel, dat werkt bij een kinderopvangorganisatie (inclusief de eigenaar) moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Nieuwe medewerkers moeten deze VOG twee maanden voordat zij bij een organisatie in dienst treden laten zien. De verklaring mag op dat moment niet ouder zijn dan twee maanden. Een VOG geeft […]

Lees verder