Tag Archives for " Overige Vormen "

Hoe dien ik een klacht in bij de kinderopvangorganisatie?

Vertel kort en duidelijk waar u het niet mee eens bent en vraag om concrete maatregelen. Dit kan in eerste instantie gewoon mondeling. Pakt de kinderopvangorganisatie de klacht naar uw mening vervolgens onvoldoende op, dan kunt u alsnog schriftelijk klagen. Dit kan zowel per brief als per email. Bekijk een voorbeeld-klachtformulier

Lees verder

Wie komt er in aanmerking voor mediation?

Mediation kan worden ingezet als blijkt dat telefonische bemiddeling door het Klachtenloket Kinderopvang geen oplossing biedt. De mediation wordt ook geregeld door het Klachtenloket; in samenspraak wordt de vraag voor mediation geformuleerd. Wanneer uw klacht in aanmerking komt voor mediation neemt een van de mediators die bij het Klachtenloket Kinderopvang is aangesloten, contact met u […]

Lees verder

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een klacht?

Aan het indienen van een interne klacht bij een kinderopvangorganisatie zijn geen kosten verbonden. Datzelfde geldt voor het melden van een klacht bij het Klachtenloket Kinderopvang. Aan het indienen van een geschil bij De Geschillencommissie zijn wel kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op de site van De Geschillencommissie.

Lees verder