Waar kan ik terecht met klachten over de kwaliteit van de tussenschoolse opvang?

De tussenschoolse opvang kan op verschillende manieren geregeld zijn. Soms heeft een school een contract voor de tussenschoolse opvang afgesloten met een kinderopvangorganisatie. Als u een contract heeft afgesloten met de kinderopvangorganisatie over de opvang tijdens de overblijf, kunt u gebruik maken van het Klachtenloket Kinderopvang, als u met elkaar niet tot een oplossing komt.

Vaak is dit echter niet het geval en is de tussenschoolse opvang anders geregeld. Heeft u in dat geval een klacht, dan moet u in eerste instantie altijd klagen bij degene, die de tussenschoolse opvang leidt. Als die naar aanleiding van uw klacht geen maatregelen neemt, dan kunt u uw klacht bij de school neerleggen. Voor deze klachten kunt u niet terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang.