Mijn kinderopvangorganisatie heeft haar beleid gewijzigd. Ik ben het daar niet mee eens. Wat kan ik doen?

Bij het afsluiten van het contract, heeft u er als ouder voor getekend dat u akkoord bent met het pedagogisch beleid van de organisatie. Voor een wijziging van het pedagogisch beleid moet de kinderopvangorganisatie de Oudercommissie om advies vragen. Bent u het als ouder niet met de verandering eens, dan kunt u uw contract opzeggen. Houd dan altijd rekening met een maand opzegtermijn.