Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en continue screening

Al het personeel, dat werkt bij een kinderopvangorganisatie (inclusief de eigenaar) moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Nieuwe medewerkers moeten deze VOG twee maanden voordat zij bij een organisatie in dienst treden laten zien. De verklaring mag op dat moment niet ouder zijn dan twee maanden. Een VOG geeft aan dat er geen belemmering is gevonden voor de uitoefening van een specifieke functie.