Mag de kinderopvangorganisatie foto’s van mijn kind publiceren?

Bij het intakegesprek kunt u als ouder aangeven of u toestemming geeft voor het gebruik maken van fotomateriaal, waarop uw kind staat afgebeeld, of niet. Ook kunt u aangeven waarvoor eventuele foto’s gebruikt mogen worden, zoals bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden. Om deze toestemming moet ieder jaar opnieuw worden gevraagd. Als de kinderopvangorganisatie zich hier niet aan houdt, maak uw bezwaren dan kenbaar en ga in overleg. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen.