Zonder vooraf de ouder te informeren, doet de kinderopvangorganisatie een melding bij Veilig Thuis. Mag dit zomaar?

De organisatie kan een melding doen bij Veilig Thuis als zij een vermoeden heeft van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Veilig Thuis, voorheen AMK, is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Uitgangspunt daarbij is wel dat de kinderopvangorganisatie vooraf de ouder(s) op de hoogte brengt. De kinderopvangorganisatie moet aan de ouder(s) uitleggen waarom zij de melding zal doen en wat het doel van de melding is.

Een kinderopvangorganisatie kan besluiten de ouders niet te informeren, als zij denken dat de veiligheid van het kind, één van de ouders, de beroepskracht of gastouder zelf, en/of een ander in het geding is. Een organisatie kan ook besluiten de ouders niet te informeren als er goede redenen zijn om te denken dat de ouders vanwege de melding het contact met de kinderopvangorganisatie zullen verbreken.

De organisatie zal een melding bij Veilig Thuis vooral overwegen als zij denkt dat het kind of de ouders niet voldoende beschermd kunnen worden tegen huiselijk geweld of kindermishandeling. Of wanneer de kinderopvangorganisatie twijfelt of zij de ouder en/of het kind voldoende kunnen bijstaan hierin. Daarnaast biedt de meldcode ook een handvat bij een vermoeden van kindermishandeling of een zedendelict door een medewerker.

Aan het doen van een melding bij Veilig Thuis gaat een (intern) voortraject vooraf vanuit de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees meer over deze meldcode specifiek bedoeld voor de kinderopvang.