Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 31-40 van de 309 uitspraken

Consument hoeft alleen voor daadwerkelijk afgenomen opvanguren te betalen

Commissie: kinderopvang    Categorie: Geldzaken    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 22464/27977

Waar gaat de uitspraak over De consument is schriftelijk een overeenkomst tot flexibele opvang met de ondernemer overeengekomen, waarbij er voor uren die daadwerkelijk verbruikt worden, betaald wordt. In de maand oktober zijn er niet afgenomen opvanguren in rekening gebracht door de ondernemer. De consument is het hier niet mee eens, aangezien zij geen gebruik […]

Consument kan zich niet beroepen op termijn indienen tariefswijziging, alleen oudercommissie kan dit

Commissie: kinderopvang    Categorie: Tarief    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 37996/45377

Waar gaat de uitspraak over Volgens de consument heeft de ondernemer voor de jaren 2019 en 2020 een tariefswijziging doorgevoerd, zonder dat hij daarvoor op tijd een adviesaanvraag aan de oudercommissie heeft gedaan. Volgens de algemene voorwaarden moet een tariefswijziging voor 1 september van ieder kalenderjaar aan de oudercommissie worden voorgelegd. De consument stelt dat […]

Consument klaagt over handelen van ondernemer betreft sluiting kinderopvang bij gastouder tijdens coronacrisis

Commissie: Gastouderopvang    Categorie: (on)zorgvuldig handelen    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 33131/37739

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het handelen van de ondernemer in verband met de sluiting van een kinderopvanggelegenheid wegens ziekte van de gastouder tijdens de coronacrisis. De klachten van de consument gaan onder andere over de sluiting, het regelen van vervangende noodopvang, het doorbetalen van de rekeningen, het in rekening brengen […]

Consument klaagt over nieuwe algemene voorwaarden van ondernemer

Commissie: kinderopvang    Categorie: overeenkomst    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 14633/20416

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het contract met de ondernemer. De consument heeft voor zijn twee dochters een flexibel contract met de ondernemer afgesloten. De ondernemer heeft voor 2020 nieuwe voorwaarden gemaakt, wat inhoudt dat flexibele contracten niet meer worden aangeboden. Hier is de consument het niet mee eens en wil […]

Consument klaagt over onterechte melding bij Veilig Thuis door ondernemer

Commissie: kinderopvang    Categorie: (on)zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 26461/36388

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt dat de ondernemer onterecht een melding over zijn zoon heeft gemaakt bij Veilig Thuis. Deze melding is voortijdig en onzorgvuldig geweest. De ondernemer heeft onjuiste informatie over de zoon en de ouders gegeven, relevante feiten weggelaten en een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. De ondernemer geeft aan […]

Consument klaagt over uitvoering overeenkomst kinderopvang en over eenzijdige opzegging

Commissie: kinderopvang    Categorie: (on)zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 45318/60291

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft met de ondernemer voor haar twee zonen een overeenkomst met betrekking tot voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang gesloten. De consument klaagt over het gebruik van eigen tablets voor YouTube-filmpjes waarbij er een voorval met een aanstootgevend filmpje heeft plaatsgevonden en over de latere openingstijden tijdens de zomervakantie. Ook […]

Consument moet betalen voor aangevraagde maar ongebruikte dagen opvang

Commissie: kinderopvang    Categorie: Geldzaken    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 15776/26349

Waar gaat de uitspraak over Het gaat om de betaling van de door de consument aangevraagde, maar niet gebruikte opvangdagen. De consument dacht dat zij deze dagen op een later moment nog kon gebruiken en is het er dus niet mee eens dat zij moet betalen voor deze dagen. Volgens de ondernemer kan er alleen […]

Consument moet betalen voor afgesproken aantal uren

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Openingstijden    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2012-67795

Onderwerp van het geschil Consument wil niet betalen voor het niet gebruikte aantal uur opvang. Maar hij moet zich houden aan aantal uur dat in de overeenkomst staat. In geschil is het aantal verplicht af te nemen opvanguren, waarvan de consument een deel niet gebruikt. Daarnaast heeft de klacht betrekking op de houding van de […]

Consument moet eerst kans krijgen om vordering te betalen zonder extra kosten

Commissie: kinderopvang    Categorie: Kosten    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 86013/132613

Waar gaat de uitspraak over De consument werkte voor de ondernemer en had een opvangovereenkomst met de ondernemer. Ze had ook een betalingsachterstand, die ze met een maandelijks bedrag afloste. Na het ontslag van de consument is de betalingsregeling niet meer nagekomen en heeft de ondernemer de vordering overgedragen aan de deurwaarder. Hiervoor zijn extra […]

Consument moet kosten betalen bij langdurige afwezigheid kind

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Geldzaken    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2013-71993

Onderwerp van het geschil In de voorwaarden staat dat de consument ook de opvangkosten moet betalen als het kind tijdelijk geen gebruik maakt van de opvang. Er staat niets in over het dan niet hoeven te betalen van de opvang, moet de consument de kosten van de geboden opvanguren betalen.   Het geschil betreft het […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.