Uitsprakenoverzicht

 

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u in ons uitsprakenoverzicht eerdere uitspraken van De Geschillencommissie vinden. Vul hieronder een trefwoord in of selecteer een commissie. Kiest u een commissie, dan kunt u eventueel daarna ook een uitspraakcategorie selecteren. Het is ook mogelijk om te zoeken op een combinatie van trefwoord, commissie en categorie.

Niet gevonden wat u zoekt?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.(door op deze link te klikken ga je door het invul formulier)

In onze privacyverklaring (door op deze link te klikken ga je door naar de privacyverklaring) leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

U ziet 11-20 van de 495 uitspraken

Angst voor betalingsachterstanden geen grondslag voor opzegging nieuwe opvangovereenkomst door ondernemer

Commissie: kinderopvang    Categorie: opzegging overeenkomst    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 205069/235364

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige beëindiging van de plaatsingsovereenkomst voor de opvang van de dochter van de consument door de ondernemer nog voor de start van de overeengekomen opvangdatum. De reden van opzegging is dat er in het verleden facturen van de ondernemer (door onmacht) niet zijn betaald. De schuld […]

Annulering van overeenkomst 6 weken voor aanvang; 2 maanden annuleringskosten

Commissie: BSO    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2006-KIN06-0020

Onderwerp van het geschil De ondernemer mag bij annulering vanaf drie maanden voor de ingangsdatum twee maanden annuleringskosten in rekening brengen, zoals in de overeenkomst staat. Het geschil vloeit voort uit een op 25 juli 2005 tussen de consument en de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst betreffende de plaatsing van de destijds nog niet geboren zoon van […]

Annuleringskosten als nanny direct voor ouders gaat werken

Commissie: Gastouderopvang    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017-108928

Onderwerp van het geschil Omdat de beoogde nanny op korte termijn al weer wilde gaan reizen, wilde de ouder haar in dienst nemen zonder het gastouderbureau. Echter, de contracten waren al gesloten. De ondernemer brengt annuleringskosten in rekening, de consument begrijpt niet waarom. De commissie vindt dat de ondernemer coulant is geweest door alleen annuleringskosten […]

Annuleringskosten redelijk bij annulering kort voor aanvang

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2015-92891

Onderwerp van het geschil Consument zegde de plaatsingsovereenkomst kort voor aanvang opvang op, tien maanden na ondertekening. Ondernemer mag annuleringskosten van halve maand in rekening brengen. Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de consument op goede gronden € 165,61 annuleringskosten in rekening heeft gebracht. De consument heeft op 22 december 2014 de klacht […]

Annuleringskosten verschuldigd bij annulering 4,5 maand voor start opvang

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2008-KIN08-0083

Onderwerp van het geschil De ondernemer mag twee maanden annuleringskosten in rekening brengen bij annulering 4,5 maanden voordat opvang begon. Dit staat in de Algemene voorwaarden. Er zijn geen omstandigheden waarom de ondernemer niet mag doen. Tussen de ondernemer en de consument gold een overeenkomst inzake de opvang van een kind met ingang van 1 […]

Baby in gezicht gekrabd, van opzet geen sprake

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Veiligheid    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2016-104585

Onderwerp van het geschil Op de eerste dag op de opvang  is het kindje van de consument gewond geraakt.  Over hoe dit is gebeurd, verschillen consument en ondernemer van mening. Volgens de ouders was er onvoldoende toezicht. De ondernemer zegt dat er wel voldoende toezicht was en dit gebeurde, doordat een ander kindje van 17 […]

Beëindigen plaatsingsovereenkomst wegens ongepast gedrag kind onredelijk

Commissie: BSO    Categorie: Opzeggen overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 26437/29950

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft de plaatsingsovereenkomst met de consument opgezegd. De consument verzoekt tot het terugdraaien van de opzegging. De ondernemer stelt dat deze opzegging contractueel mogelijk is. Hij beroept zich op bepalingen uit de algemene voorwaarden. Deze bieden de mogelijkheid om een contract op te zeggen, wanneer daarvoor zwaarwegende reden […]

Beëindiging opvangovereenkomst op grond van zwaarwegende redenen door ondernemer redelijk

Commissie: kinderopvang    Categorie: opzegging overeenkomst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 236877/238453

Waar gaat de uitspraak over? De uitspraak gaat over opzegging van de opvangovereenkomst. Eerder is de overeenkomst door de ondernemer opgezegd en toen oordeelde de commissie dat de opzegging niet voldeed aan de daaraan gestelde eisen, zoals vastgesteld in de Algemene Voorwaarden en daarom was de klacht van de consument gegrond. De ondernemer diende zich […]

Beëindiging opvangovereenkomst per direct door consument. Zij had opzegtermijn maand in acht moeten nemen.

Commissie: kinderopvang    Categorie: opzegging overeenkomst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 221710/222502

Waar gaat de uitspraak over? De consument heefteen e-mail aan de ondernemer gestuurd, waarin zij aangeeft de opvang per direct te beëindigen vanwege de onveilige situatie op de opvang (trap). De ondernemer hanteert een opzegtermijn van een maand. De consument stelt dat zij niet gehouden is over deze maand de kinderopvang te betalen, omdat zij […]

Begeleiding gastouderbureau bij ziekte nanny onvoldoende

Commissie: Gastouderopvang    Categorie: Kwaliteit    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017-106367-1

Onderwerp van het geschil Het gastouderbureau onderscheidt zich van andere bureaus door kwalitatieve hoogwaardigheid en persoonlijke benadering. Echter, de begeleiding van het gastouderbureau bij de ontstane ziekte van de nanny en bij de financiële afwikkeling van de overeenkomst, was onvoldoende. Het geschil betreft, in hoofdzaak, de vraag of het gastouderbureau voldoende begeleiding heeft geboden gedurende […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.