Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 41-50 van de 244 uitspraken

Contractuele boete na opzegging gastoudercontract en gevolgen bij een verkeerd advies BSO-contract

Commissie: kinderopvang    Categorie: overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 22649/27436

Waar gaat de uitspraak over Wegens een verhuizing beëindigd de consument het contract met de ondernemer. Wanneer zij een nieuw contract sluit, met een andere partij, geldt een boetebeding. De ondernemer legt deze boete op, zonder aannemelijk te maken dat de consument een nieuw contract heeft gesloten. Daarnaast verrekend hij daarmee een door de consument […]

Datum zoals mondeling afgesproken is einddatum

Commissie: Gastouderopvang    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2016-103477

Onderwerp van het geschil In overleg besluiten gastouder, consument en gastouderbureau de opvang stop te zetten, zodra er  andere opvang is gevonden. Drie dagen later heeft de consument opvang geregeld, bij een andere gastouder, via een ander bureau. De consument stuurt een mail aan het bemiddelingsbureau, dat hij de opvang volgens mondelinge afspraak per direct […]

De ondernemer maakte niet duidelijk wat de reden voor de prijsverhoging was

Commissie: Oudercommissie    Categorie: Adviesrecht    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2018-120337

Onderwerp van het geschil De oudercommissie stemde tegen de tariefstijging in 2016, maar de ondernemer voerde de wijziging toch door. De oudercommissie is van mening dat zij van de ondernemer onvoldoende informatie heeft gekregen en heeft daardoor de ouders onvoldoende kunnen informeren over de noodzaak van de stijging. De oudercommissie vindt de tarieven nu erg […]

De ondernemer schoot juridisch niet tekort in de opvang

Commissie: kinderopvang    Categorie: Kwaliteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 123886

Waar gaat de uitspraak over Consument klaagt over het niet goed opvolgen van instructies in verband met het geven van melk, het niet bellen op het moment dat het op de opvang niet goed ging met het kind en het niet melden van het vertrek van een vaste leidster. De ondernemer laat weten de instructie […]

Directe beëindiging tijdens maand opzegtermijn in verband met bijzondere omstandigheden

Commissie: Gastouderopvang    Categorie: Kwaliteit    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017-107840

Onderwerp van het geschil De consument heeft de opvang door een gastouder opgezegd. Daarna wilde zij in de maand opzegtermijn nog één keer gebruik maken van de opvang. Dit is niet gelukt omdat de gastouder de deur niet open deed, waarna het een en ander is geëscaleerd. Het gastouderbureau heeft haar  bemiddelende rol in de […]

Eenzijdig wijzigen van opvangtijden voor niet-doelgroeppeuters

Commissie: kinderopvang    Categorie: overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 30750/33605

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer wil per 1 april 2020 de opvangtijden aanpassen. Hierdoor verblijft de zoon van de consument een langere tijd op de opvang, welke uren dus ook worden gefactureerd. De ondernemer stelt dat hij op grond van de algemene voorwaarden de overeenkomst eenzijdig mag wijzigen. Hij stelt dat is voldaan […]

Eenzijdige opzegging overeenkomst door ondernemer onzorgvuldig en niet voorzien van nodige waarborgen

Commissie: BSO    Categorie: Opzeggen overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 15996/22915

Waar gaat de uitspraak over De consument en haart partner vinden dat de ondernemer een eenmalig incident waarbij hun zoon op het hek van de opvanglocatie is geklommen, heeft uitvergroot en misbruikt om de opvang te beëindigen en zo van hem af te zijn. De ouders voelen zich verkeerd voorgelicht door de ondernemer en zijn […]

Flexibele opvang blijft mogelijk. Ondernemer gaf en hoeft geen garantie te geven voor opvang op bepaalde dagen

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Contract    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2018-113001

Onderwerp van het geschil De ouder neemt al een aantal jaar flexibele opvang af. Wat dit precies inhoudt, is niet vastgelegd. In de praktijk vraagt de ouder een aantal weken van te voren of de gewenste dagen beschikbaar zijn. Zo niet, dan overleggen de ouder en ondernemer over de mogelijkheden. De mededeling van de ondernemer […]

Gastouder verstrekt gegevens ouder aan ex-partner. Klacht over privacy.

Commissie: Gastouderopvang    Categorie: Veiligheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2018-116833

Onderwerp van het geschil De ouder diende een klacht in nadat de gastouder gegevens over de opvang aan de ex-partner heeft doorgegeven, terwijl zij duidelijk heeft gezegd dat dit niet mocht. Tijdens zitting spraken de partijen af eerst nog een gesprek te willen hebben. Na het gesprek was de klacht volgens de ondernemer opgelost, volgens […]

Gastouderbureau moet te veel ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen aan ouder

Commissie: Gastouderopvang    Categorie: Geldzaken    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2018-113196

Onderwerp van het geschil De ouder liet de kinderopvangtoeslag rechtstreeks overmaken aan de ondernemer. De consument ontvangt na verloop van tijd een beschikking van de belastingdienst waarin staat dat zij een bedrag moet terugbetalen, omdat ze te veel kinderopvangtoeslag heeft ontvangen. De ouder wenst dat de ondernemer de teveel ontvangen toeslag aan haar betaalt, zodat […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Donderdag 23 september telefonisch niet bereikbaar

Op donderdag 23 september maart 2021 telefonisch niet bereikbaar. Op vrijdag openen onze telefoonlijnen weer om 10:00.
Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van het contactformulier. Zo kunnen we al uw vragen toch beantwoorden.