Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 41-50 van de 208 uitspraken

Geen annuleringskosten vanwege slecht informeren hierover door ondernemer

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2006-KIN06-0011

Onderwerp van het geschil De ondernemer heeft de consument niet goed geïnformeerd over de procedure en de kosten van annulering. Daarom hoeft de ouder de annuleringskosten niet te betalen. Het geschil betreft het in rekening brengen van annuleringskosten aan de consument.   De consument heeft een bedrag van € 179,18 niet betaald en bij de commissie […]

Geen annuleringskosten zonder overeenkomst

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Contract    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2009-KIN09-0056

Onderwerp van het geschil De ondernemer kan pas annuleringskosten in rekening brengen wanneer er een overeenkomst is tussen beide partijen. Het ondertekende aanmeldformulier is geen overeenkomst, maar een uitnodiging aan de ondernemer om een offerte uit te brengen. Het geschil betreft de vraag of het indienen van een aanvraagformulier een overeenkomst tussen partijen doet ontstaan, […]

Geen boete bij overstappen naar ander gastouderbureau, omdat ouder algemene voorwaarden niet heeft gekregen

Commissie: Gastouderopvang    Categorie: Contract    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017-112082

Onderwerp van het geschil De ouder heeft de overeenkomst met het gastouderbureau opgezegd met een maand opzegtermijn. De ouder wil wel verder met dezelfde gastouder, maar heeft geen vertrouwen meer in het gastouderbureau. Volgens de algemene voorwaarden kan de ondernemer een boete opleggen, als gastouder en ouder zonder het gastouderbureau een overeenkomst sluiten. Echter, de […]

Geen eenzijdige wijziging opvanglocatie

Commissie: BSO    Categorie: Contract    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2010-44777

Onderwerp van het geschil Ondernemer mag de opvanglocatie van de kinderen niet zomaar wijzigen. De ondernemer is aangesloten bij de brancheorganisatie. De Algemene voorwaarden van de brancheorganisatie staan eenzijdige wijzigingen niet toe. Het geschil betreft de vraag of de ondernemer op goede gronden de kinderen van de consument, zonder diens instemming, heeft kunnen overplaatsen naar […]

Geen onafhankelijk onderzoek naar vermeende mishandeling door stagiaire

Commissie: kinderopvang    Categorie: (on)zorgvuldig handelen    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 346/3369

Waar gaat de uitspraak over Fysieke mishandeling niet komen vast te staan. Onderzoek daarnaar is door ondernemer onvoldoende onafhankelijk geweest. Aard van de klacht legt extra zorgplicht op de ondernemer ook qua zorgvuldige communicatie. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vermeende mishandeling van de zoon van de consument door een stagiaire […]

Geen onredelijke opzegging van overeenkomst wegens zwaarwegende reden

Commissie: kinderopvang    Categorie: overeenkomst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 1356-6443

Waar gaat de uitspraak over Niet onredelijk dat ondernemer overeenkomst heeft opgezegd wegens een zwaarwegende reden. gedrag van vader van het kind valt aan te merken als ‘ongewenste omgangsvorm door de ouder, zoals intimidatie, agressie of geweld’ in de zin van de algemene voorwaarden. Toegang tot opvang is terecht geweigerd. Volledige uitspraak Onderwerp van het […]

Geen opzegtermijn vanwege te laat nemen van maatregelen

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Personeel    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2012-67889

Onderwerp van het geschil De ondernemer heeft niet snel genoeg maatregelen genomen om een eind te maken aan een ongewenste situatie in verband met onprofessioneel handelen van medewerker. De consument hoeft geen opzegtermijn te betalen. Het geschil betreft de kwaliteit van klachtafhandeling door de ondernemer en de vraag of deze aanleiding geeft tot een onmiddellijke […]

Geen opzegtermijn, vanwege gebrek aan vertrouwen

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2013-80182

Onderwerp van het geschil De consument heeft geen vertrouwen meer in de kinderopvang. De rol van de ondernemer hierbij is niet onomstreden. Daarom moeten de partijen zonder opzegtermijn afscheid van elkaar kunnen nemen. Het geschil betreft de opzegtermijn die de ondernemer jegens consument bij zijn opzegging aangehouden heeft.   De consument heeft bij brief van […]

Geen overeenkomst tussen vader en kinderopvangorganisatie

Commissie: kinderopvang    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Niet ontvankelijk   Referentiecode: 9313

Waar gaat de uitspraak over Ouders zijn gescheiden. Vader is geen contractuele partij bij de overeenkomst die moeder met de kinderopvangorganisatie is aangegaan. Vader kan niet klagen bij de commissie. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de professionaliteit van de gastouder van de ondernemer. Klager is van mening dat de […]

Geen rekening voor voorbereidingstijd ondernemer.

Commissie: BSO    Categorie: Openingstijden    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2010-43567

Onderwerp van het geschil De ondernemer mag alleen die uren in rekening brengen waarvan de ouders daadwerkelijk gebruik kunnen maken. Voorbereidingstijd mag hij niet in rekening brengen. Het halve uur tussen 14.45 uur en 15.15 uur, kan niet bij de consument in rekening gebracht worden. Dan zitten alle kinderen nog op school. Het geschil betreft […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.