Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 41-50 van de 309 uitspraken

Consument moet maand opzegtermijn betalen, geen aanleiding om overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2016-100311

Onderwerp van het geschil Na een voorval heeft de ouder de kinderopvang per direct beëindigd. De commissie ziet geen reden om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, daarom moet de ouder zich houden aan de overeenkomst. Echter, de opzegtermijn in de overeenkomst van 2 maanden en opzegbaar per 1e of 15e van de maand, […]

Consument moet rest van de afgesproken periode opvang betalen

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Contract    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2006-KIN06-0019

Onderwerp van het geschil De overeenkomst was voor twee maanden gesloten. Daardoor was er geen sprake van een opzegtermijn van twee maanden. Er is geen bewijs dat de kwaliteit in het geding was, daarom moet de consument de opvang voor de hele periode betalen. Het geschil vloeit voort uit twee op 28 juli 2006 tussen de consument […]

Consument moet zich houden aan opzegtermijn en de kosten hiervoor betalen

Commissie: kinderopvang    Categorie: overeenkomst    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 59663/6781

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de opzegtermijn die de ondernemer hanteert. De zoon van de consument had het op de kinderopvang niet naar zijn zin en kwam thuis met blauwe plekken in zijn gezicht. Ook waren niet altijd de vaste pedagogisch medewerkers aanwezig. De consument wilde de overeenkomst per direct beëindigen, […]

Consument niet bekend met verblijf van dochter op kinderdagverblijf

Commissie: kinderopvang    Categorie: informatieverstrekking    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 62994/78272

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over het feit dat de consument niet bekend was met het verblijf van haar dochter op het kinderdagverblijf van de ondernemer en het feit dat zij van de ondernemer geen complete en leesbare bescheiden heeft ontvangen. De ondernemer erkent dat zij geen informatie over de dochter aan […]

Consument niet eens met verplichte 0,5 uur extra opvang vanwege ruimere openingstijden

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Openingstijden    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017-107766

Onderwerp van het geschil De consument klaagt, kort samengevat, erover dat het aantal in rekening te brengen uren verplicht is verhoogd. De ondernemer heeft de openingstijden verruimd waardoor de consument nu 0,5 uur extra opvang moet afnemen per dag, maar maakt hier geen gebruikt van en wil de oude uren handhaven. Echter, de consument heeft […]

Consument ondertekende voorwaarden over afname vakantie uren, klacht ongegrond

Commissie: BSO    Categorie: Contract    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017-107648

Onderwerp van het geschil De consument klaagt over de verplichte afname van vakantie uren waar zij geen gebruik van maakt. In de Algemene Voorwaarden staat duidelijk de regeling beschreven die de ondernemer hanteert. De consument heeft deze voorwaarden ondertekend bij het aangaan van de overeenkomst. De klacht is ongegrond. De consument klaagt, kort samengevat, over […]

Consument oneens met tariefsverhoging en loopt betalingsachterstand op

Commissie: kinderopvang    Categorie: Kosten    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 25450/27309

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de tariefsverhoging per 1 januari 2021 door de ondernemer. De uur prijzen op de kinderopvang en de BSO hebben een onevenredige verhoging gekregen. Daarnaast is de bekendmaking van deze tarieven op een te laat moment geweest en is er geen akkoord aan de oudercommissie gevraagd. De […]

Contractuele boete na opzegging gastoudercontract en gevolgen bij een verkeerd advies BSO-contract

Commissie: kinderopvang    Categorie: overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 22649/27436

Waar gaat de uitspraak over Wegens een verhuizing beëindigd de consument het contract met de ondernemer. Wanneer zij een nieuw contract sluit, met een andere partij, geldt een boetebeding. De ondernemer legt deze boete op, zonder aannemelijk te maken dat de consument een nieuw contract heeft gesloten. Daarnaast verrekend hij daarmee een door de consument […]

Datum zoals mondeling afgesproken is einddatum

Commissie: Gastouderopvang    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2016-103477

Onderwerp van het geschil In overleg besluiten gastouder, consument en gastouderbureau de opvang stop te zetten, zodra er  andere opvang is gevonden. Drie dagen later heeft de consument opvang geregeld, bij een andere gastouder, via een ander bureau. De consument stuurt een mail aan het bemiddelingsbureau, dat hij de opvang volgens mondelinge afspraak per direct […]

De ondernemer maakte niet duidelijk wat de reden voor de prijsverhoging was

Commissie: Oudercommissie    Categorie: Adviesrecht    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2018-120337

Onderwerp van het geschil De oudercommissie stemde tegen de tariefstijging in 2016, maar de ondernemer voerde de wijziging toch door. De oudercommissie is van mening dat zij van de ondernemer onvoldoende informatie heeft gekregen en heeft daardoor de ouders onvoldoende kunnen informeren over de noodzaak van de stijging. De oudercommissie vindt de tarieven nu erg […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.