Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 21-30 van de 234 uitspraken

Commissie is bevoegd in geschil omtrent weigering informatieverstrekking aan ouder

Commissie: kinderopvang    Categorie: informatieverstrekking    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bevoegdverklaring   Uitkomst: bevoegd   Referentiecode: 8078/17810

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt dat de ondernemer hem niet voldoende heeft geïnformeerd over zijn dochter die bij de ondernemer gebruik maakt van de kinderopvang. De ondernemer vindt dat de commissie onbevoegd is om in dit geschil te oordelen, aangezien in de wettelijke bepaling over de informatieverstrekking voor niet-gezaghebbende ouders verwezen wordt […]

Commissie onbevoegd in klacht over onderwijs, consument niet-ontvankelijk in klacht over BSO

Commissie: BSO    Categorie: overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: niet-ontvankelijkverklaring   Uitkomst: Niet ontvankelijk   Referentiecode: 37211/42920

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft een klacht over de BSO en de school die beide door de ondernemer worden geëxploiteerd. De ondernemer vindt dat de consument niet-ontvankelijk is in zijn klacht wat betreft de BSO, omdat er niet eerder over geklaagd is bij de ondernemer. Daarnaast gaat de klacht wat betreft de […]

Communicatie en onderzoek na valpartij moest beter, commissie bevoegd

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Communicatie    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2006-KIN06-0012

Onderwerp van het geschil De ondernemer heeft juist gehandeld direct na de valpartij, maar had meer onderzoek moeten doen naar de oorzaak en meer met de ouder overleggen om het gevoel van veiligheid bij de consument te herstellen. Daarom geldt er geen opzegtermijn en hoeft de ouder geen annuleringskosten te betalen. Het geschil vloeit voort […]

Communicatie over sluiting vestiging via nieuwsbrief kan zorgvuldiger

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Communicatie    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2018-112965

Onderwerp van het geschil De ouder vindt dat de ondernemer hem niet via de nieuwsbrief over de sluiting van een vestiging mocht informeren. De ondernemer vindt dat communicatie via het digitale ouderportaal voldoende was. De ondernemer heeft excuses aangeboden en er veel energie ingestoken om de verhuizing zo goed mogelijk te laten verlopen. De commissie […]

Consument heeft contract niet getekend en niet bij ondernemer ingeleverd, geen rechtsgeldige overeenkomst

Commissie: kinderopvang    Categorie: overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 4730/10851

Waar gaat de uitspraak over Vanwege onenigheid tussen de consument en de ondernemer heeft de consument voorafgaand aan de opvang mondeling aangegeven van de opvang af te zien. Zij had al een factuur vooruitbetaald, maar wil dit bedrag terugkrijgen aangezien er nog niet was gestart met de opvang. Daarnaast heeft zij de overeenkomst niet getekend […]

Consument hoeft alleen voor daadwerkelijk afgenomen opvanguren te betalen

Commissie: kinderopvang    Categorie: Geldzaken    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 22464/27977

Waar gaat de uitspraak over De consument is schriftelijk een overeenkomst tot flexibele opvang met de ondernemer overeengekomen, waarbij er voor uren die daadwerkelijk verbruikt worden, betaald wordt. In de maand oktober zijn er niet afgenomen opvanguren in rekening gebracht door de ondernemer. De consument is het hier niet mee eens, aangezien zij geen gebruik […]

Consument kan zich niet beroepen op termijn indienen tariefswijziging, alleen oudercommissie kan dit

Commissie: kinderopvang    Categorie: Tarief    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 37996/45377

Waar gaat de uitspraak over Volgens de consument heeft de ondernemer voor de jaren 2019 en 2020 een tariefswijziging doorgevoerd, zonder dat hij daarvoor op tijd een adviesaanvraag aan de oudercommissie heeft gedaan. Volgens de algemene voorwaarden moet een tariefswijziging voor 1 september van ieder kalenderjaar aan de oudercommissie worden voorgelegd. De consument stelt dat […]

Consument klaagt over handelen van ondernemer betreft sluiting kinderopvang bij gastouder tijdens coronacrisis

Commissie: Gastouderopvang    Categorie: (on)zorgvuldig handelen    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 33131/37739

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het handelen van de ondernemer in verband met de sluiting van een kinderopvanggelegenheid wegens ziekte van de gastouder tijdens de coronacrisis. De klachten van de consument gaan onder andere over de sluiting, het regelen van vervangende noodopvang, het doorbetalen van de rekeningen, het in rekening brengen […]

Consument moet betalen voor aangevraagde maar ongebruikte dagen opvang

Commissie: kinderopvang    Categorie: Geldzaken    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 15776/26349

Waar gaat de uitspraak over Het gaat om de betaling van de door de consument aangevraagde, maar niet gebruikte opvangdagen. De consument dacht dat zij deze dagen op een later moment nog kon gebruiken en is het er dus niet mee eens dat zij moet betalen voor deze dagen. Volgens de ondernemer kan er alleen […]

Consument moet betalen voor afgesproken aantal uren

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Openingstijden    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2012-67795

Onderwerp van het geschil Consument wil niet betalen voor het niet gebruikte aantal uur opvang. Maar hij moet zich houden aan aantal uur dat in de overeenkomst staat. In geschil is het aantal verplicht af te nemen opvanguren, waarvan de consument een deel niet gebruikt. Daarnaast heeft de klacht betrekking op de houding van de […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Ster

Aanstaande woensdag telefonisch niet bereikbaar


Vanwege de zomervakantie zijn wij op woensdag 21 juli en woensdag 28 juli 2021 telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 13:00.

Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van het
contactformulier. Zo kunnen we al uw vragen toch beantwoorden.