Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 21-30 van de 389 uitspraken

Beschuldigingen op basis van anonieme bron niet te bewijzen, klacht ongegrond

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Kwaliteit    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017-109000

Onderwerp van het geschil De consument trekt de veiligheid en kwaliteit van de kinderopvang in twijfel. Het gaat om ongewenste intimiteiten tussen kinderen onderling, ontwikkeling van de kinderen en nalatigheid van de leidsters. De meeste klachten zijn geuit nadat het kind al niet meer naar de opvang gaat. De ondernemer heeft de klachten met betrekking […]

Bij aanvang opvangovereenkomst in afwijking van contract overeengekomen dat ruiluren ook in vakantieweken kunnen worden ingezet

Commissie: kinderopvang    Categorie: Totstandkoming overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 180212/181958

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een wijziging van het beleid van de ondernemer ten aanzien van de door consument opgebouwde ruiluren. Tussen partijen kan als vaststaand worden aangenomen dat de consument bij de ondernemer over het kalenderjaar 2021 een tegoed aan ruiluren heeft opgebouwd. De consument heeft een 40-weken pakket heeft en daarin […]

Bij opzegging plaatsingsovereenkomst recht op terugbetaling van niet opgenomen vakantieverlofuren

Commissie: kinderopvang    Categorie: overeenkomst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: -

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer dient te handelen naar letterlijke tekst van huisregels en rekening te houden met belangen van consument. Van ondernemer mag verwacht worden dat hij aan consument had meegedeeld dat zij verrekening via systeem kenbaar had moeten maken. Onaanvaardbaar dat de ondernemer blijft vasthouden aan huisregels. Volledige uitspraak Onderwerp van het […]

Bij opzegging plaatsingsovereenkomst recht op terugbetaling van niet opgenomen vakantieverlofuren

Commissie:    Categorie: overeenkomst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 7016-9346

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer dient te handelen naar letterlijke tekst van huisregels en rekening te houden met belangen van consument. Van ondernemer mag verwacht worden dat hij aan consument had meegedeeld dat zij verrekening via systeem kenbaar had moeten maken. Onaanvaardbaar dat de ondernemer blijft vasthouden aan huisregels. Volledige uitspraak Onderwerp van het […]

Bovengemiddelde tariefverhoging mag (nog) niet worden doorgevoerd

Commissie: kinderopvang    Categorie: informatieverstrekkingprijs    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 122138

Waar gaat de uitspraak over Volgens de oudercommissie heeft de ondernemer haar niet voldoende noodzakelijke informatie verstrekt met betrekking tot het voornemen om een bovengemiddelde tariefverhoging door te voeren. De oudercommissie adviseert negatief over deze tariefverhoging maar de ondernemer wil het negatieve advies naast zich neerleggen. De oudercommissie beklaagt zich er bij de Geschillencommissie over […]

BSO mag die uren opvang in rekening brengen die aansluiten op de schooltijden van aangesloten scholen

Commissie: BSO    Categorie: Openingstijden    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017-108650

Onderwerp van het geschil De BSO berekende op de locatie waar de kinderen van de consument naar toe gingen de voorschoolse opvang van 7.30 tot 8.45 uur, hoewel gedurende de periode dat de kinderen van de consument daar opvang genoten, alle kinderen naar een school gingen die al om 8.30 uur begon. De ouder wil […]

BSO zegde opvang op vanwege gedragsproblemen, maar moet opvang weer hervatten

Commissie: kinderopvang    Categorie: Verkorte procedure    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 123669

Waar gaat de uitspraak over Omdat de pedagogische medewerkers niet de zorg konden bieden die het meisje nodig had, zegde de BSO de opvang mondeling op, maar volgende niet de juiste procedure. De klacht van de ouder is daarom gegrond bevonden en het meisje mag nog een paar maanden langer naar de BSO, wat ook […]

BSO-overeenkomst mocht niet worden opgezegd

Commissie: kinderopvang    Categorie: overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 166294/166339

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over de vraag of de ondernemer de bso-overeenkomst van de dochter van de ouder mocht opzeggen. De ondernemer heeft het contract voor de buitenschoolse opvang opgezegd. Volgens de ouders is de opzegging onrechtmatig, omdat er geen sprake is van een zwaarwegende reden. Volgens de ondernemer kan hij […]

Commissie is bevoegd in geschil omtrent weigering informatieverstrekking aan ouder

Commissie: kinderopvang    Categorie: informatieverstrekking    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bevoegdverklaring   Uitkomst: bevoegd   Referentiecode: 8078/17810

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt dat de ondernemer hem niet voldoende heeft geïnformeerd over zijn dochter die bij de ondernemer gebruik maakt van de kinderopvang. De ondernemer vindt dat de commissie onbevoegd is om in dit geschil te oordelen, aangezien in de wettelijke bepaling over de informatieverstrekking voor niet-gezaghebbende ouders verwezen wordt […]

Commissie niet bevoegd om over geschil met gastouder te oordelen

Commissie: kinderopvang    Categorie: (on)bevoegdheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Niet bevoegd   Referentiecode: 168877/175144

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een conflict met de gastouder, waarna de consument het contract met de gastouder heeft opgezegd. De ondernemer stelt dat het geschil neer komt dat de consument een dienst heeft afgenomen die zij niet kon betalen, daarmee voor financiële nood zorgde bij de gastouder en de gastouder niet […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.