Privacy statement

In Nederland geldt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Met persoonsgegevens kunnen mensen die u niet kent, achterhalen wie u bent. De Wet zorgt ervoor dat er netjes met uw persoonsgegevens om moet worden gegaan.

Wij gaan netjes met uw persoonsgegevens om. Ook beveiligen wij deze gegevens, zodat anderen uw gegevens niet kunnen zien. Als u een contact- of vragenformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard daarvan nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan. Wanneer wij uw gegevens niet meer nodig hebben, verwijderen wij deze. Alleen wanneer de wet het eist, bewaren we uw gegevens. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan anderen als dat van de wet of een rechter moet.

Op de website van het Klachtenloket Kinderopvang worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP- adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website.

Vindt u dat het Klachtenloket Kinderopvang niet netjes met uw persoonsgegevens om is gegaan? Dan kunt u een klacht indienen bij de directie van het klachtenloket kinderopvang. Contactgegevens:

Klachtenloket Kinderopvang t.a.v. de Directie
Postbus 96802
2509 JE Den Haag  

Wij behouden ons het recht voor deze Privacy statement aan te passen en te wijzigen. Het Klachtenloket Kinderopvang hoeft u niet te vertellen dat deze is gewijzigd.

Terug naar boven