Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 211-220 van de 244 uitspraken

Oudercommissie geen adviesrecht over gewijzigde huisregel

Commissie: Oudercommissie    Categorie: Adviesrecht    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017 - 112322

Onderwerp van het geschil Een gewijzigde openingstijd is in feite een aanscherping van de al geldende aanvangstijd van 8.30 uur. Dat ouders hun kinderen niet meer vanaf 8.15 uur mogen brengen, maar pas vlak voor 8.30 uur is een veranderde huisregel. Daarover heeft de oudercommissie geen adviesrecht. In de communicatie over deze aanscherping was de […]

Oudercommissie heeft recht op tijdige informatie voor het uitbrengen van advies

Commissie: Oudercommissie    Categorie: Adviesrecht    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2016-102494

Onderwerp van het geschil De ondernemer communiceert niet met de oudercommissie over gewijzigde openingstijden voor de buitenschoolse opvang als gevolg van gewijzigde schooltijden. De communicatie tussen partijen kon veel beter en de adviesaanvraag was veel te laat. De oudercommissie kan daarom geen advies geven. De ondernemer erkent dat hij steken heeft laten vallen in de […]

Oudercommissie heeft voldoende informatie nodig om advies te kunnen geven. De ondernemer moet ook informatie over de vestigingen inzichtelijk maken.

Commissie: Oudercommissie    Categorie: Adviesrecht    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2018-117961

Onderwerp van het geschil De oudercommissie wil graag informatie over de specifieke vestiging om advies te kunnen geven over de tariefstijging. De ondernemer deelt alleen de landelijke informatie (over alle vestigingen). Volgens de wet moet de ondernemer de oudercommissie de gelegenheid geven om advies te geven, onder meer over prijswijzigingen. De ondernemer moet de oudercommissie […]

Oudercommissie moet overleggen met ondernemer en vragen om specifieke informatie over tariefswijziging

Commissie: kinderopvang    Categorie: prijs    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 121978

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer wilde het tarief verhogen terwijl de oudercommissie hierover negatief adviseerde. De ondernemer volgde het advies niet op en verhoogde het tarief. De oudercommissie stelt dat zij van de ondernemer niet voldoende informatie heeft ontvangen om de tariefsverhoging te kunnen beoordelen en wil dat de tariefsverhoging wordt teruggedraaid. De […]

Oudercommissie verzoekt om intrekking tariefswijziging en alsnog voldoende informatie voor/ onderbouwing van advies

Commissie: Oudercommissie    Categorie: Adviesrecht    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2016-100282

Onderwerp van het geschil De ondernemer diende een adviesaanvraag in bij de oudercommissies over een tariefswijziging. Volgens de oudercommissie kreeg zij niet voldoende informatie over waarom de tariefswijziging nodig was en gaf zij daarom geen advies. De ondernemer voerde de wijziging in overleg met de oudercommissie onder voorbehoud door. De commissie vindt dat beide partijen […]

Oudercommissie: Oudercommissie moet concreet aangeven waarover zij klaagt

Commissie: Oudercommissie    Categorie: Adviesrecht    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116557

Onderwerp van het geschil De oudercommissie wenst in algemene zin een uitspraak van de commissie te verkrijgen over de wijze waarop de ondernemer invulling geeft aan het adviesrecht. Deze klacht is te algemeen en niet concreet genoeg geformuleerd om tot een eventuele gegrondverklaring te (kunnen) leiden. De oudercommissie beklaagt zich over de niet-naleving van de […]

Overeenkomst opzeggen binnen 2 maanden na aangaan overeenkomst

Commissie: kinderopvang    Categorie: Opzeggen overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 2743/11308

Waar gaat de uitspraak over Overeenkomst kan zonder opzegtermijn worden beëindigd. Reeds betaalde kosten voor opvang moet ondernemer terugbetalen. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de vraag of de consument naar aanleiding van gedane opzegging(en) recht heeft op terugbetaling.  Standpunt van de consument Voor het standpunt van de consument verwijst […]

Personeelsbeleid is geen onderdeel van overeenkomst ouder en ondernemer

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Personeel    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2010-KIN09-0029

Onderwerp van het geschil De ondernemer plaatste binnen korte tijd twee pedagogisch medewerkers over naar een andere groep. De ouder vindt dit slecht personeelsbeleid. Het personeelsbeleid valt niet onder de plaatsingsovereenkomst. Het geschil betreft de overplaatsing van twee pedagogische medewerksters door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Plaatsingsovereenkomst mag opgezegd worden indien kind niet gevaccineerd is

Commissie: kinderopvang    Categorie: gezondheidOpzeggen overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 17042/21971

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft besloten om de dochter van consument niet langer toe te laten op de kinderopvang, omdat zij niet gevaccineerd is. De consument is het hier niet mee eens, aangezien zij volledig afhankelijk is van de kinderopvang. De ondernemer stelt dat in het verleden een rijksvaccinatieprogramma geen verplicht onderdeel […]

Prijsaanpassing op basis van uurprijs overeenkomst

Commissie: BSO    Categorie: Openingstijden    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2009-KIN08-0103

Onderwerp van het geschil De ondernemer moet bij het aanpassen van uurprijs uitgaan van het aantal uur en tarief dat in de plaatsingsoverenkomst staat en niet over de herberekende prijs. Het geschil betreft een procentuele aanpassing van de prijs berekend over een herberekende uurprijs inzake een overeenkomst voor buitenschoolse opvang.   De consument heeft op […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Donderdag 23 september telefonisch niet bereikbaar

Op donderdag 23 september maart 2021 telefonisch niet bereikbaar. Op vrijdag openen onze telefoonlijnen weer om 10:00.
Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van het contactformulier. Zo kunnen we al uw vragen toch beantwoorden.