Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 191-200 van de 217 uitspraken

Oudercommissie: Oudercommissie moet concreet aangeven waarover zij klaagt

Commissie: Oudercommissie    Categorie: Adviesrecht    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116557

Onderwerp van het geschil De oudercommissie wenst in algemene zin een uitspraak van de commissie te verkrijgen over de wijze waarop de ondernemer invulling geeft aan het adviesrecht. Deze klacht is te algemeen en niet concreet genoeg geformuleerd om tot een eventuele gegrondverklaring te (kunnen) leiden. De oudercommissie beklaagt zich over de niet-naleving van de […]

Overeenkomst opzeggen binnen 2 maanden na aangaan overeenkomst

Commissie: kinderopvang    Categorie: Opzeggen overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 2743/11308

Waar gaat de uitspraak over Overeenkomst kan zonder opzegtermijn worden beëindigd. Reeds betaalde kosten voor opvang moet ondernemer terugbetalen. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de vraag of de consument naar aanleiding van gedane opzegging(en) recht heeft op terugbetaling.  Standpunt van de consument Voor het standpunt van de consument verwijst […]

Personeelsbeleid is geen onderdeel van overeenkomst ouder en ondernemer

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Personeel    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2010-KIN09-0029

Onderwerp van het geschil De ondernemer plaatste binnen korte tijd twee pedagogisch medewerkers over naar een andere groep. De ouder vindt dit slecht personeelsbeleid. Het personeelsbeleid valt niet onder de plaatsingsovereenkomst. Het geschil betreft de overplaatsing van twee pedagogische medewerksters door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Plaatsingsovereenkomst mag opgezegd worden indien kind niet gevaccineerd is

Commissie: kinderopvang    Categorie: gezondheidOpzeggen overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 17042/21971

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft besloten om de dochter van consument niet langer toe te laten op de kinderopvang, omdat zij niet gevaccineerd is. De consument is het hier niet mee eens, aangezien zij volledig afhankelijk is van de kinderopvang. De ondernemer stelt dat in het verleden een rijksvaccinatieprogramma geen verplicht onderdeel […]

Prijsaanpassing op basis van uurprijs overeenkomst

Commissie: BSO    Categorie: Openingstijden    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2009-KIN08-0103

Onderwerp van het geschil De ondernemer moet bij het aanpassen van uurprijs uitgaan van het aantal uur en tarief dat in de plaatsingsoverenkomst staat en niet over de herberekende prijs. Het geschil betreft een procentuele aanpassing van de prijs berekend over een herberekende uurprijs inzake een overeenkomst voor buitenschoolse opvang.   De consument heeft op […]

Regels voor plaatsing niet duidelijk en niet constant

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Contract    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2011-47083

Onderwerp van het geschil De ondernemer is bij de plaatsing niet zorgvuldig geweest. Hij had tegen de ouder moeten zeggen dat het mogelijk was om het gewenste aantal dagen opvang af te nemen, als de opvang eerder zou beginnen. Het geschil betreft de vraag of de ondernemer jegens de consument de plaatsingsprocedures heeft geschonden en […]

Schending informatieplicht ondernemer over prijsverhoging

Commissie: kinderopvang    Categorie: Factuur    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 771/3559

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer is professionele partij en heeft een informatieplicht om juist en correct te informeren over de kosten zoals deze bekend zijn, maar ook aanstaande wijzigingen kenbaar te maken. Informatieplicht is geschonden. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de voor de consument onverwachte verplichte stijging van afname van […]

Tarief/uren getekende voorlopige aanbieding voor plaatsing mag niet gewijzigd worden

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Contract    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2009-KIN08-0084

Onderwerp van het geschil De ondernemer mag geen ander tarief en aantal uren in de plaatsingsovereenkomst opnemen, als dit verschilt van de al door de consument ondertekende voorlopige aanbieding voor plaatsing, waarin alleen de startdatum nog bepaald moest worden. Het geschil betreft de vraag of de tussen partijen overeengekomen “voorlopige aanbieding plaatsing kinderdagverblijf”, waarin het […]

Tariefswijziging te snel ingevoerd na communicatie. Te laat gecommuniceerd dat opschorting niet mogelijk was.

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Geldzaken    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2018-112442

Onderwerp van het geschil De ondernemer voerde de tariefswijziging te snel in na de aankondiging, namelijk al na negen dagen in plaats van een maand en een week zoals in de voorwaarden staat. De ondernemer moet een nieuwe factuur sturen met het oude tarief, totdat de wijziging mag worden ingevoerd. Voor de twee maanden na […]

Terechte klacht over verhuizing locatie zonder redelijke opzegtermijn voor zoeken alternatief.

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2016-100932

Onderwerp van het geschil Vanwege een noodzakelijke verbouwing is het bestaande contract beëindigd en moet de consument binnen een week een besluit nemen het voortzetten van de opvang op een locatie die ver weg ligt van de oorspronkelijke locatie. De opzegtermijn is een maand. De commissie vindt deze termijn te kort voor ouders om een […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Ster

Alle telefoonlijnen vanaf maandag 5 oktober 2020 gesloten


Het Klachtenloket Kinderopvang wil de veiligheid van zijn medewerkers waarborgen door volledig thuis te werken. Hierdoor zijn wij tot nader bericht telefonisch niet bereikbaar.

Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van het
contactformulier. Zo kunnen we al uw vragen toch beantwoorden. Lees hier verder over onze maatregelen.