Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 141-150 van de 162 uitspraken

Oudercommissie verzoekt om intrekking tariefswijziging en alsnog voldoende informatie voor/ onderbouwing van advies

Commissie: Oudercommissie    Categorie: Adviesrecht    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2016-100282

Onderwerp van het geschil De ondernemer diende een adviesaanvraag in bij de oudercommissies over een tariefswijziging. Volgens de oudercommissie kreeg zij niet voldoende informatie over waarom de tariefswijziging nodig was en gaf zij daarom geen advies. De ondernemer voerde de wijziging in overleg met de oudercommissie onder voorbehoud door. De commissie vindt dat beide partijen […]

Oudercommissie: Oudercommissie moet concreet aangeven waarover zij klaagt

Commissie: Oudercommissie    Categorie: Adviesrecht    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116557

Onderwerp van het geschil De oudercommissie wenst in algemene zin een uitspraak van de commissie te verkrijgen over de wijze waarop de ondernemer invulling geeft aan het adviesrecht. Deze klacht is te algemeen en niet concreet genoeg geformuleerd om tot een eventuele gegrondverklaring te (kunnen) leiden. De oudercommissie beklaagt zich over de niet-naleving van de […]

Personeelsbeleid is geen onderdeel van overeenkomst ouder en ondernemer

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Personeel    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2010-KIN09-0029

Onderwerp van het geschil De ondernemer plaatste binnen korte tijd twee pedagogisch medewerkers over naar een andere groep. De ouder vindt dit slecht personeelsbeleid. Het personeelsbeleid valt niet onder de plaatsingsovereenkomst. Het geschil betreft de overplaatsing van twee pedagogische medewerksters door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Prijsaanpassing op basis van uurprijs overeenkomst

Commissie: BSO    Categorie: Openingstijden    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2009-KIN08-0103

Onderwerp van het geschil De ondernemer moet bij het aanpassen van uurprijs uitgaan van het aantal uur en tarief dat in de plaatsingsoverenkomst staat en niet over de herberekende prijs. Het geschil betreft een procentuele aanpassing van de prijs berekend over een herberekende uurprijs inzake een overeenkomst voor buitenschoolse opvang.   De consument heeft op […]

Regels voor plaatsing niet duidelijk en niet constant

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Contract    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2011-47083

Onderwerp van het geschil De ondernemer is bij de plaatsing niet zorgvuldig geweest. Hij had tegen de ouder moeten zeggen dat het mogelijk was om het gewenste aantal dagen opvang af te nemen, als de opvang eerder zou beginnen. Het geschil betreft de vraag of de ondernemer jegens de consument de plaatsingsprocedures heeft geschonden en […]

Tarief/uren getekende voorlopige aanbieding voor plaatsing mag niet gewijzigd worden

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Contract    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2009-KIN08-0084

Onderwerp van het geschil De ondernemer mag geen ander tarief en aantal uren in de plaatsingsovereenkomst opnemen, als dit verschilt van de al door de consument ondertekende voorlopige aanbieding voor plaatsing, waarin alleen de startdatum nog bepaald moest worden. Het geschil betreft de vraag of de tussen partijen overeengekomen “voorlopige aanbieding plaatsing kinderdagverblijf”, waarin het […]

Tariefswijziging te snel ingevoerd na communicatie. Te laat gecommuniceerd dat opschorting niet mogelijk was.

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Geldzaken    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2018-112442

Onderwerp van het geschil De ondernemer voerde de tariefswijziging te snel in na de aankondiging, namelijk al na negen dagen in plaats van een maand en een week zoals in de voorwaarden staat. De ondernemer moet een nieuwe factuur sturen met het oude tarief, totdat de wijziging mag worden ingevoerd. Voor de twee maanden na […]

Terechte klacht over verhuizing locatie zonder redelijke opzegtermijn voor zoeken alternatief.

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2016-100932

Onderwerp van het geschil Vanwege een noodzakelijke verbouwing is het bestaande contract beëindigd en moet de consument binnen een week een besluit nemen het voortzetten van de opvang op een locatie die ver weg ligt van de oorspronkelijke locatie. De opzegtermijn is een maand. De commissie vindt deze termijn te kort voor ouders om een […]

Terechte maatregelen door ondernemer om kinderen beter te begeleiden

Commissie: BSO    Categorie: Kwaliteit    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2011-61161

Onderwerp van het geschil Een ouder klaagt over de kwaliteit van de opvang, de professionaliteit en financiele afhandeling, nadat de ondernemer de overeenkomst heeft stopgezet vanwege gedragsproblemen van het kind. Volgens de commissie was alleen de communicatie naar en afstemming met de ouders niet goed. In geschil is de kwaliteit van de opvang, de professionaliteit […]

Teveel wisselingen in leidsters. Volgens consument ontbreekt een vertrouwd gezicht op de groep.

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Kwaliteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2018-118132

Behandeling van het geschil Op de groep van de zoon van de consument zijn veel wisselingen in leidsters geweest, er ontbreekt een vertrouwd gezicht. De ouder heeft daarover telefonisch contact gehad met de ondernemer en volgens de ouder is afgesproken dat er een vertrouwd gezicht aanwezig zou zijn. Toen dit niet zo was, hebben de […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.