Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 141-150 van de 174 uitspraken

Ouder klaagt over het ten onrechte in rekening gebrachte uren

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Contract    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017-107810

Onderwerp van het geschil De ondernemer heeft de opvang van een andere eigenaar overgenomen en toegezegd dat het aantal uren van 12 uur per dag naar 10 uur teruggebracht zou worden. Dit is ook gebeurd, maar een aantal maanden later dan de toegezegde datum. De commissie beslist dat de consument de teveel betaalde uren opvang […]

Ouder klaagt over melding van kind in verwijsindex

Commissie: BSO    Categorie: Kwaliteit    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017-106978

Onderwerp van het geschil Na aanleiding van een schaafwond, blauwe plekken en een gesprek met de ouders, doet de ondernemer een melding bij de verwijsindex *. Ondanks dat de ondernemer hier zorgvuldiger mee om had kunnen gaan, is de melding gedaan op basis van de meldcriteria die de ondernemer heeft opgesteld inzake het samenwerkingsconvenant Verwijsindex. […]

Ouder moet boete volgens contract betalen aan gastouderbureau.

Commissie: Gastouderopvang    Categorie: Contract    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2016-100504

Onderwerp van het geschil Binnen een jaar na het beëindigen van de overeenkomst met het gastouderbureau, heeft de ouder opvang afgenomen bij dezelfde gastouder, die eerst via het gastouderbureau opvang verleende. De ouder moet daarom de boete betalen die partijen hebben afgesproken in het contract. Het boetebeding is in het onderhavige geval niet onredelijk hoog […]

Ouder moet gespaarde uren voor extra opvang binnen hetzelfde kalenderjaar opnemen

Commissie: BSO    Categorie: Openingstijden    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017-109073

Onderwerp van het geschil De ouder neemt BSO-uren af in een pakket waarbij uren worden gespaard, die gebruikt kunnen worden voor extra (vakantie)opvang. De ouder is van mening dat deze uren ook in het jaar nadat de opvang is gestart gebruikt kunnen worden. Uit het aanbod van de ondernemer blijkt voldoende dat de vakantieuren in […]

Ouder moet kosten voor annulering na verwarring rondom bezichtiging betalen.

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2016-100417

Onderwerp van het geschil Door verwarring rondom bezichtiging heeft de ouder geen vertrouwen meer in de ondernemer, en annuleert de overeenkomst. In de overeenkomst staat duidelijk tot wanneer de ouder kan annuleren, zonder kosten te betalen. Het annuleren vond plaats na deze afgesproken datum. De commissie acht de verwarring rondom de bezichtiging geen reden voor […]

Ouder verlangt beroepskracht-kindratio die in brochure staat, maar in praktijk nooit gehanteerd is

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Contract    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017-107939

Onderwerp van het geschil Ouder beroept zich op de beroepskracht-kindratio (BKR) in de informatiebrochure. De ondernemer hoeft deze niet te volgen, omdat de BKR niet is opgenomen in de plaatsingsovereenkomst en in de praktijk al vanaf het begin van de opvang anders is dan in de informatiefolder staat. Deze informatie was inzichtelijk voor de ouders. […]

Ouder wil meer duidelijkheid over betalingen aan gastouderbureau

Commissie: Gastouderopvang    Categorie: Geldzaken    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017-107144

Onderwerp van het geschil De ouder vraagt aan de commissie om meer duidelijkheid over de betaalde facturen omdat zij denkt teveel betaald te hebben. Zij vordert de bedragen terug waarover onduidelijkheid bestaat. De commissie stelt vast dat er geen sprake is van onregelmatigheden in de facturen. Het geschil betreft onduidelijkheid rond betalingen. De consument heeft […]

Ouder wil zelf dag opvang bepalen, maar ondernemer mag eigen beleid bepalen

Commissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Contract    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2006-KIN06-0008

Onderwerp van het geschil Ouder wil inplaats van dinsdag en donderdag alleen nog maar op donderdag opvang afnemen, terwijl ondernemer zegt dat één dag opvang alleen op woensdag of vrijdag mogelijk is. Het geschil betreft de wens van de consument om de opvang van haar kind in het kinderdagverblijf op dinsdag en donderdag terug te […]

Oudercommissie geen adviesrecht over gewijzigde huisregel

Commissie: Oudercommissie    Categorie: Adviesrecht    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017 - 112322

Onderwerp van het geschil Een gewijzigde openingstijd is in feite een aanscherping van de al geldende aanvangstijd van 8.30 uur. Dat ouders hun kinderen niet meer vanaf 8.15 uur mogen brengen, maar pas vlak voor 8.30 uur is een veranderde huisregel. Daarover heeft de oudercommissie geen adviesrecht. In de communicatie over deze aanscherping was de […]

Oudercommissie heeft recht op tijdige informatie voor het uitbrengen van advies

Commissie: Oudercommissie    Categorie: Adviesrecht    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2016-102494

Onderwerp van het geschil De ondernemer communiceert niet met de oudercommissie over gewijzigde openingstijden voor de buitenschoolse opvang als gevolg van gewijzigde schooltijden. De communicatie tussen partijen kon veel beter en de adviesaanvraag was veel te laat. De oudercommissie kan daarom geen advies geven. De ondernemer erkent dat hij steken heeft laten vallen in de […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.