Tag Archives for " Klachtenregeling "

Kan ik zelf een klacht bij de GGD melden?

Het kan wel, maar de GGD is geen klachtenloket. Alleen als u een klacht heeft over de veiligheid van de kinderopvangorganisatie en er direct gevaar dreigt is melding doen van belang. Ga naar de site van de GGD in uw gemeente (www.ggd.nl). De GGD kan op basis van binnenkomende signalen een inschatting maken of er […]

Lees verder

Wie komt er in aanmerking voor mediation?

Mediation kan worden ingezet als blijkt dat telefonische bemiddeling door het Klachtenloket Kinderopvang geen oplossing biedt. De mediation wordt ook geregeld door het Klachtenloket; in samenspraak wordt de vraag voor mediation geformuleerd. Wanneer uw klacht in aanmerking komt voor mediation neemt een van de mediators die bij het Klachtenloket Kinderopvang is aangesloten, contact met u […]

Lees verder

Waar kan ik terecht met klachten over de kwaliteit van de tussenschoolse opvang?

De tussenschoolse opvang kan op verschillende manieren geregeld zijn. Soms heeft een school een contract voor de tussenschoolse opvang afgesloten met een kinderopvangorganisatie. Als u een contract heeft afgesloten met de kinderopvangorganisatie over de opvang tijdens de overblijf, kunt u gebruik maken van het Klachtenloket Kinderopvang, als u met elkaar niet tot een oplossing komt. […]

Lees verder