Kan iemand anders voor mij een klacht indienen?

Ja, dat kan, maar de procedure is zo eenvoudig dat u de klacht ook zelf kunt indienen. Als u dit echter niet zelf wilt of kunt, kunt u zich laten ondersteunen door bijvoorbeeld een familielid of goede kennis of vriend/-in. Ook kan uw rechtsbijstandsverzekering of een advocaat u hierbij ondersteunen. U kunt dit aangeven op het klachtenformulier. Let op: de kosten voor de advocaat of rechtsbijstandsverzekering krijgt u niet vergoed.