Tag Archives for " Communicatie "

Als ik mijn kind kom ophalen, is de overdracht altijd nietszeggend. Wat kan ik hieraan doen?

Pedagogisch medewerkers horen aan het einde van de dag iets over uw kind te kunnen melden. Dit is ook vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Als u vindt dat de overdracht nietszeggend is, kunt u als ouders zelf interesse tonen door vragen te stellen. U moet de overdracht aan het einde van de dag echter niet […]

Lees verder

Mag de kinderopvangorganisatie foto’s van mijn kind publiceren?

Bij het intakegesprek kunt u als ouder aangeven of u toestemming geeft voor het gebruik maken van fotomateriaal, waarop uw kind staat afgebeeld, of niet. Ook kunt u aangeven waarvoor eventuele foto’s gebruikt mogen worden, zoals bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden. Om deze toestemming moet ieder jaar opnieuw worden gevraagd. Als de kinderopvangorganisatie zich hier niet aan […]

Lees verder

Zonder vooraf de ouder te informeren, doet de kinderopvangorganisatie een melding bij Veilig Thuis. Mag dit zomaar?

De organisatie kan een melding doen bij Veilig Thuis als zij een vermoeden heeft van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Veilig Thuis, voorheen AMK, is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.  Uitgangspunt daarbij is wel dat de kinderopvangorganisatie vooraf de ouder(s) op de hoogte brengt. De kinderopvangorganisatie moet aan de ouder(s) uitleggen waarom […]

Lees verder

Mijn kinderopvangorganisatie heeft haar beleid gewijzigd. Ik ben het daar niet mee eens. Wat kan ik doen?

Bij het afsluiten van het contract, heeft u er als ouder voor getekend dat u akkoord bent met het pedagogisch beleid van de organisatie. Voor een wijziging van het pedagogisch beleid moet de kinderopvangorganisatie de Oudercommissie om advies vragen. Bent u het als ouder niet met de verandering eens, dan kunt u uw contract opzeggen. […]

Lees verder