overeenkomst

Opzegging opvangovereenkomst gerechtvaardigd: dochter consument heeft specialistische opvang nodig

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft de opvangovereenkomst van de dochter van de consument eenzijdig opgezegd omdat zij veel extra aandacht en zorg nodig zou hebben. De ondernemer heeft hierbij niet de wettelijke voorwaarden voor opzegging aangehouden en heeft de beëindiging alleen mondeling meegedeeld. Volgens de consument is er te weinig gedaan om […]

Lees verder

Ondernemer kan opvangovereenkomst over het aantal gefactureerde uren niet eenzijdig wijzigen

Waar gaat de uitspraak over Volgens de consument is het aantal uren dat in rekening wordt gebracht verhoogd, zonder dat de opvanguren veranderd zijn. De consument eist dat de extra uren geschrapt worden en alleen de tariefwijziging wordt doorgevoerd. De ondernemer stelt dat in eerste instantie in de overeenkomst gerekend wordt met een gemiddeld aantal […]

Lees verder

Ondernemer had beter moeten handelen rondom gedragsproblemen van dochter van consument

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft de drie opvangovereenkomsten van de kinderen van de consument opgezegd. Volgens de consument zijn de problemen begonnen toen haar dochter, de jongste, naar de opvang van de ondernemer ging. Zij zou probleemgedrag vertonen, maar dit is nooit besproken met de consument. Opeens kreeg de consument telefonisch te […]

Lees verder

Ondernemer mag besluiten bepaalde opvang niet meer aan te bieden 2

Waar gaat de uitspraak over Eén van de kinderen van de consument gaat naar de voorschoolse opvang. De ondernemer heeft aangegeven de voorschoolse opvang te stoppen omdat er minder dan 4 kinderen gebruik van maken. In het pedagogisch beleidsplan van de ondernemer staat dat er minimaal 2 kinderen gebruik van moeten maken om de voorschoolse […]

Lees verder

Ondernemer mag besluiten bepaalde opvang niet meer aan te bieden 1

Waar gaat de uitspraak over Eén van de kinderen van de consument gaat naar de voorschoolse opvang. De ondernemer heeft aangegeven de voorschoolse opvang te stoppen omdat er minder dan 4 kinderen gebruik van maken. In het pedagogisch beleidsplan van de ondernemer staat dat er minimaal 2 kinderen gebruik van moeten maken om de voorschoolse […]

Lees verder