overeenkomst

Commissie onbevoegd door schikking voorafgaand aan zitting

Waar gaat de uitspraak over? De consument maakt ten behoeve van haar zoon gebruik van de buitenschoolse opvang van de ondernemer. De ondernemer heeft de overeenkomst eind vorig jaar eenzijdig gewijzigd en daar is zij het niet mee eens. De consument had voorheen een contract voor 48 weken opvang en dit contract heeft de aanbieder […]

Lees verder

BSO-overeenkomst mocht niet worden opgezegd

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over de vraag of de ondernemer de bso-overeenkomst van de dochter van de ouder mocht opzeggen. De ondernemer heeft het contract voor de buitenschoolse opvang opgezegd. Volgens de ouders is de opzegging onrechtmatig, omdat er geen sprake is van een zwaarwegende reden. Volgens de ondernemer kan hij […]

Lees verder

Opvangovereenkomst voor flexibele opvang onterecht opgezegd

Waar gaat de uitspraak over De ouders hebben sinds 2 jaar een flexibele opvangovereenkomst voor de opvang van hun dochter. De ondernemer heeft de opvangovereenkomst opgezegd. Volgens de ouders mag dit niet, omdat er geen sprake is van zwaarwegende redenen. Volgens de ondernemer is er sprake van personeelsgebrek waardoor niet aan alle eisen voldaan kan […]

Lees verder

Consument heeft tijdens lockdownperiode geen vakantiepunten gespaard

Waar gaat de uitspraak over De consument stelt dat de ondernemer onterecht vakantiepunten heeft ingehouden terwijl de opvang van de overheid dicht moest tijdens een lockdownperiode. De consument heeft vakantiedagen moeten gebruiken die hij volgend jaar pas wilde inzetten en eist een financiële compensatie van de ondernemer om nieuwe vakantiedagen te kopen bij zijn werkgever. […]

Lees verder

Gesloten opvang door personeelstekort en oplopende coronabesmettingen is in casu overmacht ondernemer

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft, sinds 2018, met de ondernemer een opvangovereenkomst voor de dochter van de consument op (onder andere) de vrijdag. De ondernemer heeft de opvang voor 15 oktober 2021, minder dan een dag van tevoren geannuleerd vanwege personeelstekort. De consument heeft hierdoor kosten moeten maken omdat hij vrij moest […]

Lees verder

Ondernemer heeft geen reden om niet wettelijke opzegtermijn van één maand aan te houden

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft de opvangovereenkomst voor haar kinderen per direct beëindigd vanwege persoonlijke omstandigheden. De consument heeft in haar opzeggingsbrief dit duidelijk uitgelegd aan de ondernemer. Toch heeft de ondernemer een opzegtermijn van bijna drie maanden aangehouden, terwijl het contract een opzegtermijn heeft van twee maanden. De consument vindt dat, […]

Lees verder