overeenkomst

Geschil over beëindiging afwezigheidstegoed en ruilbeleid kinderopvang

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de ondernemer eenzijdig heeft besloten niet langer mee te werken aan het ‘afwezigheidstegoed.’ De consument geeft aan dat een afwezigheidstegoed ter waarde van € 3.471,71 te hebben opgebouwd. De ondernemer schrijft in het verweerschrift dat de regels omtrent het ruilen van opvangdagen geen onderdeel van […]

Lees verder

Gedeeltelijke opzegging plaatsingsovereenkomst voldoet niet aan eis van zwaarwegende reden, contract blijft ongewijzigd van kracht

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil is door de commissie als onderdeel van een groepsklacht beslecht. In dit geschil heeft de ondernemer de overeenkomst voor de opvang van de dochter van de consument eenzijdig gedeeltelijk opgezegd, inhoudende één dag opvang verlenen in plaats van de overeengekomen drie dagen per week. Volgens de ondernemer is […]

Lees verder

Opzegging plaatsingsovereenkomst voldoet niet aan eis van zwaarwegende reden, contract blijft ongewijzigd van kracht

Waar gaat de uitspraak over Dit geschil is door de commissie als onderdeel van een groepsklacht beslecht. In dit geschil heeft de ondernemer de overeenkomst voor de opvang van de dochter van de consument eenzijdig gedeeltelijk beëindigd. Volgens de ondernemer is er sprake van zwaarwegende redenen die de gedeeltelijke beëindiging/wijziging van de overeenkomst rechtvaardigen. Vanwege […]

Lees verder

Opzegging plaatsingsovereenkomsten voldoet niet aan eis van zwaarwegende reden, contracten blijven daarom is stand zoals oorspronkelijk overeengekomen

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil is door de commissie als onderdeel van een groepsklacht beslecht. In dit geschil heeft de ondernemer de overeenkomsten voor de opvang van de dochters van de consument eenzijdig gedeeltelijk opgezegd, inhoudende één dag opvang in plaats van de overeengekomen twee dagen per week. Volgens de ondernemer is er […]

Lees verder

Eenzijdige gedeeltelijke beëindiging/wijziging plaatsingsovereenkomsten voldoet niet aan eis van zwaarwegende reden, contracten blijven ongewijzigd van kracht

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil is door de commissie als onderdeel van een groepsklacht beslecht. In dit geschil heeft de ondernemer de overeenkomsten voor de opvang van de twee zonen van de consument eenzijdig gedeeltelijk opgezegd, dan wel gewijzigd voor wat betreft groep en locatie. Volgens de ondernemer is er sprake van zwaarwegende […]

Lees verder

Gedeeltelijke opzegging plaatsingsovereenkomst voldoet niet aan eis van zwaarwegende reden, contract blijft ongewijzigd van kracht. Wijziging stamgroep voor één dag per week niet dermate ingrijpend dat niet mag worden verlangd van consument.

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil is door de commissie als onderdeel van een groepsklacht beslecht. In dit geschil heeft de ondernemer de overeenkomst voor de opvang van de zoon van de consument eenzijdig gedeeltelijk opgezegd, inhoudende opzegging van één dag per week en wijziging van de stamgroep voor één dag per week. Volgens […]

Lees verder

Gedeeltelijke opzegging plaatsingsovereenkomst voldoet niet aan eis van zwaarwegende reden, contract blijft ongewijzigd in stand

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil is door de commissie als onderdeel van een groepsklacht beslecht. In dit geschil heeft de ondernemer de overeenkomst voor de opvang van de dochter van de consument eenzijdig gedeeltelijk opgezegd door één dag opvang te verlenen in plaats van de overeengekomen twee dagen per week. Volgens de ondernemer […]

Lees verder

Geen sprake van overmacht door personeelsgebrek, plaatsingsovereenkomst blijft ongewijzigd van kracht

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over de eenzijdige opzegging van de plaatsingsovereenkomst voor de opvang van de dochter van de consument door de ondernemer. Volgens de ondernemer is er sprake van zwaarwegende redenen die de gedeeltelijke beëindiging/wijziging van de overeenkomst rechtvaardigen. Vanwege een groot tekort aan personeel kan de ondernemer niet langer […]

Lees verder
1 2 3 9