Tag Archives for " Pedagogisch beleid "

Kan ik ergens informatie vinden over hoe de kinderopvangorganisatie omgaat met de kinderen?

Iedere kinderopvangorganisatie moet een pedagogisch beleidsplan hebben, dat aan ouders kenbaar wordt gemaakt. Soms staat dit op de website, anders kunt u er naar vragen. Per opvanglocatie moet dit beleid worden vertaald in een pedagogisch werkplan, dat wordt getoetst door de Inspectie Kinderopvang van de GGD. U als ouder kunt dit werkplan opvragen.

Lees verder

Mijn kinderopvangorganisatie heeft haar beleid gewijzigd. Ik ben het daar niet mee eens. Wat kan ik doen?

Bij het afsluiten van het contract, heeft u er als ouder voor getekend dat u akkoord bent met het pedagogisch beleid van de organisatie. Voor een wijziging van het pedagogisch beleid moet de kinderopvangorganisatie de Oudercommissie om advies vragen. Bent u het als ouder niet met de verandering eens, dan kunt u uw contract opzeggen. […]

Lees verder