Kan ik ergens informatie vinden over hoe de kinderopvangorganisatie omgaat met de kinderen?

Iedere kinderopvangorganisatie moet een pedagogisch beleidsplan hebben, dat aan ouders kenbaar wordt gemaakt. Soms staat dit op de website, anders kunt u er naar vragen. Per opvanglocatie moet dit beleid worden vertaald in een pedagogisch werkplan, dat wordt getoetst door de Inspectie Kinderopvang van de GGD. U als ouder kunt dit werkplan opvragen.