Opvanguren

Wijzigingen in het aantal opvanguren of openingstijden kunnen een aanleiding vormen voor klachten.

Openingstijden.png
Openingstijden.png

Uitspraak: de ouder hoeft geen voorbereidingstijd van de BSO te betalen.

De opvangorganisatie mag alleen die uren in rekening brengen waarvan de ouders daadwerkelijk gebruik kunnen maken. Voorbereidingstijd mag hij niet in rekening brengen.

Wijziging van het contract

Een aantal klachten die bij de Geschillencommissie Kinderopvang binnenkomen, gaan over wijzigingen in openings- en sluitingstijden en uren die ten onrechte in rekening zijn gebracht.

Een kinderopvangorganisatie mag, als zij dit in verband met de kwaliteit nodig acht, de dienstverlening aanpassen. Deze wijziging moet echter altijd passen binnen het contract. Zodra de kinderopvangorganisatie bijvoorbeeld de openingstijden wil aanpassen of een andere wijziging in het contract of algemene voorwaarden wil doorvoeren, is toestemming van de ouders nodig.

Betalen voor meer uren dan afgenomen

Kinderopvangorganisaties berekenen over het algemeen hele dagdelen en daarmee meer uren dan dat er feitelijk wordt afgenomen. Bijvoorbeeld: de opvang is open van 7.30 uur 's morgens tot 18.30 uur 's avonds, terwijl het kind aanwezig is van 9 uur tot 17 uur. In principe geldt een contract voor een dag(deel). De organisatie rekent de kosten voor het dagdeel om naar een uurprijs, maar in feite wordt er een dagdeel afgenomen. Of het kind nu om 17.00 uur of om 18.15 opgehaald wordt, de betaling geldt voor het hele dagdeel. Kijk naar het aanbod van de organisatie en vraag zo nodig naar verduidelijking.

Er zijn ook organisaties die alleen de werkelijk afgenomen uren in rekening brengen.

In het uitsprakenoverzicht kunt u voorbeelden vinden van uitspraken van de Geschillencommissie Kinderopvang over openingstijden.

Eerdere geschiluitspraken over Opvanguren

  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven