Moet ik betalen als mijn kind niet naar de opvang gaat?

Ja. U heeft bij de organisatie een plaats gereserveerd voor een bepaalde dag. Ook als u incidenteel geen gebruik maakt van deze plaats, moet u hiervoor betalen. De kosten voor bijvoorbeeld personeel en huisvesting gaan gewoon door, ook als uw kind een keer niet komt. De organisatie kan geen ander kind op deze plaats inplannen. Kijk naar de huisregels van de organisatie voor mogelijkheden om eventueel dagen te ruilen.