Opzeggen en annuleren

Opzeggen en annuleren

Wilt u de kinderopvang annuleren of opzeggen, kijkt u dan eerst goed in uw contract of algemene voorwaarden. Voor annuleren bent u bijna altijd kosten verschuldigd. Bij opzegging moet u rekening houden met een opzegtermijn.

De juridische begrippen annuleren en opzeggen worden vaak door elkaar gebruikt. Het verschil tussen annuleren en opzeggen zit erin of de opvang al is aangevangen of nog niet. Bij annuleren is de opvang nog niet daadwerkelijk aangevangen. Bij opzeggen vindt de opvang al plaats.  


Opzeggen en annuleren

Kosten van annuleren en opzeggen

Bij annulering en opzegging mag de kinderopvangorganisatie kosten berekenen of een opzegtermijn hanteren.

In het contract of de algemene voorwaarden staat voor beide situaties hoe de kinderopvangorganisatie mag handelen en welke kosten zij dan mag rekenen. Het komt erop neer dat bij annulering (ook maanden van tevoren) annuleringskosten in rekening gebracht mogen worden. Bij een opzegging mag de kinderopvangorganisatie een opzegtermijn hanteren. Deze termijn is een maand en die periode moet de ouder doorbetalen, ook al maakt de ouder geen gebruik meer van de opvang.  

Onredelijke kosten

Als de annuleringskosten of de opzegtermijn onredelijk zijn.

Onder bepaalde omstandigheden kan het hanteren van een opzegtermijn of in rekening brengen van annuleringskosten onredelijk zijn. Dit kan afhangen van de reden voor opzegging of het tijdstip waarop het contract wordt geannuleerd. De basis blijft hetgeen u heeft afgesproken en of de kinderopvangorganisatie u goed heeft geïnformeerd.  

Vindt u dat het onredelijk is dat de kinderopvangorganisatie u aan de gemaakte afspraken houdt, omdat er in uw geval sprake is van bijzondere omstandigheden? Treed dan eerst in overleg met de kinderopvangorganisatie. Komt u er niet uit dan kunt u dit melden bij het Klachtenloket Kinderopvang. 

De Geschillencommissie Kinderopvang heeft een aantal uitspraken ( via deze link ga je naar de uitspraken pagina) over dit onderwerp gedaan.   

Opzegging door de kinderopvangorganisatie

Soms is opvang niet meer mogelijk, omdat de kinderopvangorganisatie een kind (per direct) niet meer toelaat.

Controleer wat in het contract of de algemene voorwaarden is afgesproken over het opzeggen van het contract door de kinderopvangorganisatie. Soms staat hierin dat het alleen mag als een kinderopvangorganisatie een zwaarwegende reden heeft, zoals:

  • onbetaalde rekeningen
  • het lukt een kinderopvangorganisatie niet meer om de afspraken na te komen
  • als u of uw kind een bedreiging vormen voor anderen


Het kan gebeuren dat een kind door een ziekte of een aandoening extra verzorging nodig heeft. Als hierdoor de normale opvang van de andere kinderen bemoeilijkt wordt, kan de kinderopvangorganisatie aangeven het niet meer mogelijk is het kind op te vangen. In dat geval kan de kinderopvangorganisatie het contract verbreken. In de meeste gevallen helpt de kinderopvangorganisatie met zoeken naar een oplossing die voor partijen aanvaardbaar is.

Is deze oplossing in uw ogen echter niet acceptabel, neem dan contact op met het Klachtenloket Kinderopvang.  

Een ouder kan eventueel een klacht indienen bij de Geschillencommissie via een verkorte procedure (via deze link ga je naar een pagaina waar alles staat over de verkorte procedure). De commissie zal dan binnen circa drie weken uitspraak doen. De eisen om in aanmerking te kunnen komen voor een verkorte procedure zijn hoog.

Afloop van uw contract

Lees meer over de automatische afloop van het contract of hoe u kunt opzeggen.

Vaak staat in het contract of in de algemene voorwaarden dat het contract automatisch afloopt zodra uw kind vier (of twaalf) jaar wordt. Kunt u hier niets over vinden? Neem dan contact op met de opvang en maak schriftelijke afspraken over de einddatum van uw contract.

Als uw kind op zijn/haar vierde/twaalfde verjaardag nog niet naar de basisschool/middelbare school gaat, of juist eerder dan dat moment, en u wilt de opvang voortzetten (bijvoorbeeld in de zomervakantie) of eerder stoppen, dan dient u nieuwe afspraken te maken met de kinderopvangorganisatie.  

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het Klachtenloket Kinderopvang. (via deze link ga je door naar het klachtenloket kinderopvang contact pagina)

Hoe kunt u opzeggen? 

Voor de manier van opzeggen kunt u het beste het contract met de organisatie raadplegen. Het verdient voorkeur om de opzegging of annulering schriftelijk of per e-mail te doen. Vraag hierbij om een schriftelijke ontvangstbevestiging. Zo weet u zeker dat uw e-mail of brief is ontvangen door de kinderopvangorganisatie. Kijk hier voor een voorbeeldbrief om op te zeggen.  

Heeft u met de kinderopvangorganisatie een verschil van mening, dan kunt u ons bellen of mailen (via deze link ga je naar de contact pagina van klachtenloket kinderopvang) voor advies. Ook kunt u direct uw klacht melden (via deze link ga je direct naar het klacht meld formulier).

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

De kinderopvangorganisatie zegt mijn contract op omdat ik een klacht heb ingediend. Mag dat zomaar?
Nee. Er mogen geen consequenties door de kinderopvangorganisatie worden verbonden aan het indienen van een klacht. 
Hoe moet ik opzeggen?
U moet altijd schriftelijk opzeggen. Dit kan via een e-mail of brief (liefst aangetekend of persoonlijk overhandigd). Vraag altijd om[...]
Ik heb mondeling aangegeven dat ik het aantal dagen opvang wil verminderen. De opvangorganisatie zegt dat ik het schriftelijk moet aanvragen.
U moet wijzigingen altijd schriftelijk doorgeven. Voor het aanpassen van de dagdelen wordt een nieuwe overeenkomst opgemaakt, die de oude[...]
Kind wordt 4 jaar. Wanneer moet ik het kinderdagverblijf opzeggen?
Dit hoeft niet. Als de kinderopvang wordt beëindigd op de datum dat uw kind 4 jaar wordt, (wat waarschijnlijk ook[...]
Mijn kind is op de kinderopvang niet meer welkom omdat hij afwijkend gedrag vertoont. Mag dat?
In de regel zal een kinderopvangorganisatie eerst het gesprek met u aangaan en hierin haar zorgen over het gedrag van[...]
Mijn kind wordt binnenkort 13 jaar. Loopt het contract met de BSO dan automatisch af?
Nee, in de meeste gevallen staat in het contract met de kinderopvangorganisatie dat het contract automatisch afloopt na het verlaten[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”

“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”