​Vragen en antwoorden

Informatie, advies en bemiddeling voor ouders en organisaties

Meest gestelde vragen en hun antwoorden

Hieronder vindt u de meeste gestelde vragen en antwoorden. Zit uw vraag er niet bij? Neem dan vooral contact met ons op door hier te klikken.


Wegens besmettelijke ziekte mag kind niet naar de opvang, moet de ouder dan toch betalen?
Als een kind een besmettelijke ziekte heeft en hierdoor wegens het ziektebeleid van de organisatie niet wordt opgevangen, is het ...
Verder Lezen
Wegens besmettelijke ziekte mag kind niet naar de opvang, moet de ouder dan toch betalen?
Als een kind een besmettelijke ziekte heeft en hierdoor wegens het ziektebeleid van de organisatie niet wordt opgevangen, is het ...
Verder Lezen
Welke andere oplossingen zijn er mogelijk wanneer de pedagogische medewerkers bezwaar hebben om insuline toe te dienen?
Kinderopvangorganisaties en ouders komen vaak zelf al tot goede oplossingen wanneer een kind met diabetes wordt opgevangen. Een optie is ...
Verder Lezen
Welke regels gelden er omtrent het vaccineren van kinderen?
Op grond van de huidige wetgeving kan vaccineren niet worden verplicht. Het wel of niet ineten van kinderen is de ...
Verder Lezen
Welke regels gelden er ten aanzien van een oudercommissie?
Een kinderopvangorganisatie stelt binnen zes maanden na de aanvraag tot registratie in het Landelijke Register Kinderopvang (LRK) een oudercommissie in ...
Verder Lezen
Wie controleert er op de veiligheid bij de kinderopvangorganisatie?
De Inspectie Kinderopvang van de GGD controleert op verzoek van de gemeente de veiligheid bij de kinderopvangcentra. Op basis van ...
Verder Lezen
Wie houdt er toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang?
Dit gebeurt door de Inspectie Kinderopvang van de GGD. De inspecties vinden plaats in opdracht van de gemeente, die de ...
Verder Lezen
Wie is er verantwoordelijk voor het vervoer van de kinderen van school naar de BSO?
Kinderen die gebruik maken van de BSO vallen vanaf het moment dat de school uit is onder de verantwoordelijkheid van ...
Verder Lezen
Wie kan een melding doen bij een vermoeden van kindermishandeling?
Er zijn verschillende situaties waar professionals in de kinderopvang een melding kunnen doen volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, ...
Verder Lezen
Wie komt er in aanmerking voor mediation?
Mediation kan worden ingezet als blijkt dat telefonische bemiddeling door het Klachtenloket Kinderopvang geen oplossing biedt. De mediation wordt ook ...
Verder Lezen

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 10:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!

"Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!"

Donderdag 23 september telefonisch niet bereikbaar

Op donderdag 23 september maart 2021 telefonisch niet bereikbaar. Op vrijdag openen onze telefoonlijnen weer om 10:00.
Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van het contactformulier. Zo kunnen we al uw vragen toch beantwoorden.