Zijn de kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen hetzelfde?