Wij willen meer dan een maand voor aanvang de kinderopvang annuleren. Moeten we dan toch annuleringskosten betalen?

Dat mag, als de kinderopvangorganisatie dit duidelijk in het contract of de algemene voorwaarden heeft opgenomen of u anderszins heeft geïnformeerd.

Het kan voorkomen dat u tijdens uw zwangerschap uw kind heeft opgegeven voor een kinderdagverblijf, maar dat u hier na de geboorte toch geen gebruik van wilt maken. In dit geval bent u toch kosten verschuldigd, ook al zegt u meer dan een maand van tevoren op. In de algemene voorwaarden bij het contract staat welke annuleringsregeling de kinderopvangorganisatie hanteert.