Wie is er verantwoordelijk voor het vervoer van de kinderen van school naar de BSO?

Kinderen die gebruik maken van de BSO vallen vanaf het moment dat de school uit is onder de verantwoordelijkheid van het kindercentrum. Er zijn hiervoor geen specifieke kwaliteitseisen in wet- en regelgeving vastgelegd, omdat iedere vervoerssituatie anders is. 

Het is belangrijk dat de organisatie de mogelijke risico’s van het vervoer inventariseert en nadenkt over het waarborgen van de veiligheid van de kinderen. Denk hierbij aan:
– verloop van de route (druk of rustig, lengte, mogelijke gevaren, hoeveelheid scholen);
– type vervoersmiddel (wat past het beste bij deze route); 
– grootte van de groep kinderen en leeftijd van de kinderen;
– de persoon die de kinderen ophaalt (wie kan gezien de situatie het beste worden ingezet)
– emotionele veiligheid (is het bijvoorbeeld in deze situatie nodig om vaste gezichten in te zetten). 

Tijdens het vervoer hoeft er geen pedagogisch medewerker aanwezig te zijn. De persoon die voor het vervoer wordt ingezet dient in ieder geval te beschikken over een geldige VOG. Het vervoer is een bespreekpunt met de oudercommissie en wordt vastgelegd in het beleid.